Tweedaagse IOKS & Collectief: een geslaagde en deugddoende Gentse editie

Op maandag 11 en dinsdag 12 maart vond naar jaarlijkse gewoonte de tweedaagse plaats georganiseerd door IOKS (interdiocesaan overleg kerk & samenleving) in samenwerking met Collectief (medewerkers spirituele zorgverlening uit de Vlaamse bisdommen en enkele grote Congregationele zorgorganisaties).

Tony De Jans, coördinator van de tweedaagse: "Stad Gent was onze werk- en ontspanningsplek, we waren met 20 deelnemers en daarmee zo goed als voltallig.
De maandag verdiepten we ons in de ‘Zorgethiek in tijden van actief pluralisme’.
Bert Vanderhaegen, hoofdpastor UZ Gent en lid van diverse ethische comités, nam ons in een boeiend referaat mee in de wereld van ‘commissies voor medische ethiek’ en hij gaf daarbij ook enkele reflecties mee over de mogelijke rol daarin voor de ‘christelijke identiteit’.
Daarna volgde een boeiend overleg en een aanvullend woord door Stijn Van den Bossche als respondent. Het verhaal werd in de namiddag verder mooi ingekleurd door het boeiend praktijkverhaal van Katelijn Daels, pastor in ‘Dienst zingeving en spiritualiteit’ van AZ Groeninge in Kortrijk.

Daarna gingen we met de Octahedron en zijn 4 bipolariteiten – geïnspireerd op het denken van paus Franciscus – aan de slag: Tijd heeft voorrang op ruimte, Eenheid gaat voor conflict, De Werkelijkheid is belangrijker dan de idee en het Geheel gaat boven het deel. Met behulp van de Octahedron als denkkader van praktische ethiek, reflecteerden we over de vraag: ‘hoe gaan we om met mannen en vrouwen werkzaam in de spirituele zorgverlening die geen binding wensen met de katholieke kerk en het bisdom?’
Voor alle duidelijkheid: de Octahedron is geen antwoordmachine maar opent wel de onderlinge dialoog en doet de juiste vragen stellen.

Na het inchecken in ons hotel genoten we van een interessante toelichting en gebedsmoment in de Orthodoxe Sint-Andreas (doop)kapel. Een overheerlijk diner in het Indonesische Gado Gado restaurant was de prachtige afsluiter van een meer dan geslaagde vormingsdag.

Op dinsdag werkten IOKS en Collectief een eigen programma af.
IOKS had eerst een overleg met Kristien Henderickx als coördinator van de Beroepsvereniging van katholieke zorgpastores, om daarna in gesprek te gaan met Johan Verstraeten als voorzitter van het ‘Netwerk rechtvaardigheid en vrede’ (NRV).
Collectief ontdekte ondertussen de geheimen van het ‘Lam Gods’, om zich nadien te verdiepen met een Ruachsessie in het teken van dat Lam Gods.
De tweedaagse werd afgesloten met een gezamenlijke lunch in sociaal restaurant Parnassus.

Deze tweedaagse is uitgegroeid tot een boeiend en inspirerend gezamenlijk overleg en zoektocht van de Vlaamse bisdommen naar ‘hoe de pastoraal in de hedendaagse zorgorganisaties’ handen en voeten kan krijgen. We kijken al uit naar de bijeenkomst in 2025!"