World Homeless Day

Hoe hard ze ook hun best doen, voor veel jongeren in een situatie van dak- of thuisloosheid blijft de huizenmarkt op slot.

10% van de gebruikers van winteropvang is jonger dan 25 jaar.
17% van de gebruikers van doorgangswoningen is jonger dan 25 jaar.
20% van de gebruikers van residentiële centra is jonger dan 25 jaar.
20% van de gebruikers van begeleid wonen is jonger dan 25 jaar.

Wil je meer weten over de internationale praktijken in de aanpak van dak- en thuisloosheid bij jongeren?

Wil je meer weten over de lokale aanpak van dak- en thuisloosheid?

#whd #jongereninarmoede

Caritas