In het kort

  • Parochie Heilige Franciscus van Assisi in Assenede-Evergem-Zelzate
  • Sinds 2016 opvang van vluchtelingen, onder meer in het kader van de Humanitaire Corridor
  • 2 huizen ter beschikking
  • Tijdelijke opvang
  • Integratie in samenleving
  • Begeleiding naar zelfstandigheid
  • Werkt samen met OCMW
  • Parochieassistente Katrien Cocquyt, diaken Stijn Van Herck en vrijwilligers

“Eerst willen ze dat ik blijf komen, maar na een tijd merken ze trots dat ze zelfstandig zijn”

Getuigenis van projectverantwoordelijke Katrien Cocquyt

Tijdens de Europese vluchtelingencrisis in 2016 deden paus Franciscus en de bisschoppen een oproep aan de parochies om elk minstens 1 vluchtelingengezin op te vangen. “We moesten hier iets aan doen. We zochten uit hoe we concreet iets konden betekenen”, vertelt Katrien Cocquyt, parochieassistente in de parochie Assenede-Evergem-Zelzate.

“We contacteerden Caritas Hulpbetoon”, gaat ze verder. Caritas Hulpbetoon organiseerde een infoavond in de parochie en begeleidde Katrien in de organisatie van een campagne ter ondersteuning van vluchtelingenopvang in de parochie. Verscheidene mensen sprongen op de kar als vrijwilliger of met een gift, eenmalig of via een permanente opdracht.

Ondertussen heeft de parochie twee huizen ter beschikking om er vluchtelingen op te vangen. De parochie biedt de gezinnen een huurcontract aan. “De begeleiding is in het begin zeer intensief”, vertelt Katrien. “Ik kom dan tweemaal per week op bezoek. Samen met de andere vrijwilligers biedt ik hen administratieve ondersteuning, toon hen de gemeente, begeleid hen bij de boodschappen en het nemen van een bus. Ik zoek meubilair en help bij de inrichting van het huis.”

De begeleiding gaat verder dan materiële ondersteuning. Katrien is oud-leerkracht en vindt het belangrijk om de kinderen te stimuleren en steunen in hun schoolloopbaan. Ze gaat mee naar de oudercontacten, zorgt voor een vrijwilliger die de kinderen in hun huiswerk begeleidt, bespreekt met de ouders de mogelijke schoolkeuzes, enzovoort.

Het dankbare aan deze taak is dat ik mag meemaken hoe ze vooruitgaan.

Katrien Cocquyt

“She’s like my family”

Bezoek aan een vluchteling

Salma* is mama van 5 kinderen, waarvan één door ziekte overleden. Ze is afkomstig uit Somalië, waar ze met haar broer een restaurant uitbaatte. Wanneer haar broer omkwam en zijzelf gevangen werd genomen, nam ze voor zichzelf de moeilijke beslissing om Somalië te verlaten. Eenmaal vrij, gaven haar ouders haar en haar kinderen de middelen om het land te verlaten. Door mensensmokkelaars werd ze na een bootreis hoogzwanger in Brussel afgezet. “Here you are safe”, werd haar gezegd.

Salma doolde rond in Brussel met haar gezin, wachtend op de opname in een gesloten asielcentrum. Daarna kwam ze via het OCMW Evergem in Assenede terecht. Het OCMW contacteerde parochieassistente Katrien Cocquyt die inging op de hulpvraag.

We bezoeken Salma op een zonnige namiddag. Salma wil vooruit. Ze is gefrustreerd omdat de volgende cursus Nederlands op zich laat wachten. Ze wil het Nederlands graag zo snel mogelijk onder de knie krijgen zodat ze kan solliciteren voor een job in de horeca. Ze droomt ervan ooit terug een eigen restaurant te hebben. Ondertussen bezoekt ze de bibliotheek met haar kinderen en bewondert ze hoe vlot zij het Nederlands al machtig zijn. De kinderen gaan graag naar school. Ze krijgen huiswerkbegeleiding van een vrijwilliger en gaan vaak spelen bij hun vriendjes. Katrien springt meermaals per week binnen. “Katrien helps me. She’s like my family”, zegt Salma. “Ook al hebben we een ander geloof. Ik voel me thuis bij haar.”

Trots zet Salma haar zelfgebakken koekjes op tafel. Ze smaken heerlijk. We nemen afscheid van haar gezin en wensen haar veel succes.

*Fictieve naam

“Koekjes bakken samen met Katrien was leuk!”

Bezoek aan een vluchteling

In Basvelde woont een gezin van Syrische origine. Zij is Koerdisch. Hij heeft astma. Samen hebben ze vijf kinderen. Nadat ze door een humanitaire organisatie als kwetsbaar gezin werden geselecteerd, konden ze met een humanitair visum overkomen naar België.

De vluchtelingen kwamen op een humane, legale en veilige manier naar hier. “Na een vlucht kwamen we aan in Brussel”. Ze werden opgevangen in een Lokaal OpvangInitiatief (LOI), en werden van daaruit opgevolgd door Caritas. Caritas zocht mee naar een woonst en kwam zo bij de parochie Assenede-Evergem-Zelzate terecht. Katrien Cocquyt werd hun contactpersoon.“Wij zijn Katrien dankbaar. Ze deed alles voor ons.”, vertelt Zine*. “Maar nu niet meer”, vult Katrien dadelijk aan. “Ze hebben mijn hulp niet meer nodig. Het lukt hun prima om zelfstandig te leven.”

In het begin was dat anders. Katrien bracht het gezin regelmatig een bezoek in hun nieuwe huis, samen met een Arabische tolk. Het gezin kreeg daarnaast de hulp van het OCMW en Caritas International. Ze werden ondersteund bij de administratie, de boodschappen, het aanleren van de taal, de schoolactiviteiten van de kinderen, … . Een vrijwilliger maakte tijd om met de kinderen te lezen na school.

“We waren onmiddellijk welkom in de buurt”, vertelt Zine. “De kinderen kregen snel vriendjes op school.” Katrien was niet alleen een hulp, maar ook hun vertrouwenspersoon. “Ik mocht koekjes gaan bakken bij Katrien!” vertelt de oudste van de kinderen enthousiast. “Ik help waar ik kan”, zegt Katrien, “omdat ik de toekomst van de kinderen zo belangrijk vind.”

*Fictieve naam

Contactgegevens

Parochie Heilige Franciscus van Assisi in Assenede-Evergem-Zelzate
Pastorijstraat 3
9940 Ertvelde
T +32 (0)9 344 55 21
parochie.assenedeevergemzelzate@kerknet.be
Google maps
https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-assenede-evergem-zelzate

 

Andere organisaties die we ondersteunen