Caritas Cahier 12

Armoede onder ons

Op 21 januari 2010 ging het Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting van start.

Volgens recente cijfers (Eurostat) leeft ongeveer 17% (ongeveer 80 miljoen mensen) van de Europeanen onder de armoedegrens.  Een uitdaging voor de Europese beleidsmakers.

Caritas Europa wil actief meewerken aan EY 2010 en lanceerde de campagne ‘Zero Poverty – Act Now’. De campagne loopt parallel in de 44 in Caritas Europa vertegenwoordigde landen; van Portugal tot Oekraïne, van Finland tot Malta.

‘Zerro Poverty – Act Now’ wil oproepen tot een daadwerkelijk engagement voor mensen in nood, en appelleert regeringen en politieke verantwoordelijken. Armoede treft één op zes mensen, en één op vier ouderen, en dat is iets dat ons allen aanbelangt. Wij dragen, als samenleving, de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen - omdat armoede een schande is. Daarom gaan de Caritas-organisaties voluit voor Zero Poverty – de uitbanning van de armoede moet het uiteindelijke doel zijn.

Ter gelegenheid van de lancering van de campagne ‘Zero Poverty – Act Now’ werd het nieuwe armoederapport van Caritas Europa voorgesteld. Het rapport brengt de oorzaken van armoede en sociale uitsluiting in kaart en reikt een aantal aanbevelingen aan om armoede aan te pakken. Caritas Vlaanderen biedt met deze uitgave de analytische benadering van het armoederapport, vertaald naar het Nederlands.

Inhoud

 • Voorwoord
 • Hoe armoede werkt
  • Het model
  • Maatschappelijke veranderingen en nieuwe armoederisico’s
  • De armoederisico’s zullen blijven en er zullen nieuwe armoederisico’s bijkomen
 • Wat is armoede?
  • De multidimensionaliteit van armoede
  • De multidimensionele interactie
 • Wanneer komt armoede voor?
  • Het levencyclusmodel
  • Armoedebeleid en het levenscyclusmodel
 • Conclusies