Focus op deugdelijk bestuur

Focus op deugdelijk bestuur

Met dit cahier willen we het reflectieproces ondersteunen dat in veel voorzieningen op gang is gekomen rond de eigen opdracht en rond de maatschappelijke rol die men als voorziening wil spelen. In welke mate schakelt de voorziening zich in de gangbare discussie rond maatschappelijk (en ecologisch) verantwoord ondernemen, rond diversiteit, rond participatie, rond samenwerking in een pluralistisch kader? Wat is dan uiteindelijk de meerwaarde van een christelijke voorziening? Voorzieningen zijn met deze vragen bezig en zoeken voortdurend naar het optimaliseren van de relatie tussen hun doelstellingen en hun werking.

Met dit Caritas Cahier willen we een bescheiden handreiking bieden bij het thematiseren en systematiseren van deze vragen. Het gaat om een aanzet tot discussie, waarvan we hopen dat het stof mag bieden voor herhaalde en diepgravende reflectie op Raden van Bestuur en in Algemene Vergaderingen.

Inhoud

 • Voorwoord
 • Uitgangspunten en doelpubliek
 • Aanbevelingen
 • Visie en missie
 • Bestuursorganen
  • Algemene Vergadering
  • Raad van Bestuur
  • Adviserende en ondersteunende organen
  • Voorzitter
  • Afgevaardigd Bestuurder
 • Management
 • Transparantie en openbaarheid
 • Relatie tot de stakeholders
  • Gebruikers en patiënten
  • Medewerkers
  • Vrijwilligers
  • De directe lokale omgeving
  • De bredere samenleving
  • De overheid
 • Slotwoord