Caritas Cahier 9

Zorg met hart en ziel

Dit cahier is ontstaan uit de vraag welke rol de christelijke inspiratie kan betekenen voor de maatschappelijke taak die zorgvoorzieningen vandaag op zich nemen. De identiteitsvraag duikt op in het licht van de interne organisatie van de voorziening. Hoe kan de christelijke inspiratie gestalte krijgen in de concrete zorg praktijk en in het personeelsbeleid?

Identiteit wordt in dit cahier gezien als een belofte, als een aangegaan engagement (in casu de belofte van goede zorg). Die belofte die gekleurd wordt door de christelijke inspiratie, vervat in het visioen van de christelijke caritas, moet vervolgens ook vertaald worden en handen en voeten krijgen in de dagelijkse zorgpraktijk. Het cahier biedt een aantal elementen aan om het nadenken hierrond te voeden.

Inhoud

  • Inleiding
  • Identiteit als belofte
  • Caritas als inspiratie
  • De dynamiek van het vertalen
  • Identiteit als erkenning
  • Tot slot