Dubbel Taboe

Menstruatie-armoede

Bevraging

Aan de hand van kwantitatief onderzoek bevroeg Caritas Vlaanderen in het najaar van 2019 2.608 Vlaamse meisjes en jonge vrouwen tussen 12 en 25 jaar. Daarnaast deden we een diepte-interview bij vier meisjes die aangaven in een situatie van menstruatie-armoede te leven.

Dubbel Taboe

5% van de Vlaamse meisjes bleef al eens weg van school omdat ze geen geld had om menstruatie-producten te kunnen kopen.

Bij jonge meisjes die leven in materiële deprivatie miste 15% al eens school bij gebrek aan menstruatieproducten.

Dubbel Taboe

In Vlaanderen heeft 12% van de meisjes tussen 12 en 25 jaar al wel eens niet genoeg geld gehad om menstruatieproducten te kunnen kopen.

Bij meisjes die leven in materiële deprivatie loopt dit op tot 45%.

Dubbel Taboe

Ongeveer 11% van de Vlaamse meisjes leende al eens menstruatieproducten omdat ze er zelf geen geld voor had.

Dubbel Taboe

De helft van de Vlaamse meisjes gebruikte al wel eens een dubbel gevouwen zakdoek of een dubbele onderbroek omdat ze geen menstruatieproducten had.

Meisjes in materiële deprivatie doen dit vaker dan anderen: 65% van de meisjes in materiële deprivatie zoekt een andere oplossing.

Dubbel Taboe

De mentale impact van het niet kunnen aankopen van menstruatieproducten is groot. Het zorgt voor stress en angst voor lekken.

En ook nog:

  • Ongeveer 4% van de Vlaamse meisjes past vrijetijdsplannen aan omdat ze geen financiële middelen hebben om producten te kunnen kopen.
  • Maandverband blijft het populairste menstruatieproduct: 90% van de Vlaamse meisjes gebruikt het, tegenover 64% tampons en 8% menstruatiecups.
  • Een aantal Vlaamse meisjes neemt de pil door, omdat dit goedkoper is dan dure menstruatieproducten.
     

Meer over onze onderzoeksresultaten

Beleidsaanbevelingen aan de overheid

  • Zorg voor extra middelen via OCMW’s
  • Installeer automaten met gratis maandverband in secundaire scholen
  • Ga naar een 0% belastingtarief voor menstruatieproducten
  • Zorg voor een terugbetaling van menstruatieproducten via de sociale bescherming
  • Verhoog inkomens en uitkeringen tot boven de Europese armoedegrens

Meer over onze aanbevelingen

Ik wil de petitie ondertekenen

Caritas Vlaanderen sprak met...

Ervaringsdeskundigen

Vier vrouwen getuigden anoniem over hun ervaringen met menstruatie-armoede

Plan International NL

Caritas Vlaanderen sprak met Plan International NL over hun onderzoek 'Bloedserieus': een kwantitatief onderzoek naar menstruatie-armoede in Nederland.

De Bovengrondse

Caritas Vlaanderen sprak met De Bovengrondse over hun onderzoek 'Verkenning van menstruatie-armoede in Nederland': een kwalitatief onderzoek naar menstruatie-armoede in Nederland.

BruZelle

Caritas Vlaanderen sprak met BruZelle over het belang van hun werk: zij verzamelen maandverband om het op hun beurt gratis te verdelen aan de mensen die er nood aan hebben.

Dubbel Taboe
Inhoud

Wil jij je mee inzetten tegen menstruatie-armoede in Vlaanderen?

Zet dan mee je naam onder onze petitie.

Alvast bedankt!

Zoek je meer informatie over menstruatie-armoede?

Wat is er zoal in de internationale pers verschenen over menstruatie-armoede?
En welke onderzoeken rond menstruatiearmoede bestaan er?

Neem actie rond Menstruatie-armoede

Je wilt concreet aan de slag met het thema menstruatie-armoede? Dat is top! Want ook jij kan als lokaal bestuur, sociale organisatie, school of privé-initiatief mee het verschil maken. We geven je graag enkele concrete acties, zodat je het ontbreken van menstruatie-producten mee kan aanpakken.

Help ons helpen!

Steun jij ons ook?    Alvast bedankt!