Het project

Het project 'Spelcaravan' is een samenwerking tussen Caritas Vlaanderen, het Huis van het KindKind & GezinBe-REYN (VBJK) en de toezichters van het doortrekkersterreinen. Bedoeling is een aanbod uit te werken aan speel- en educatieve activiteiten voor de kinderen van 3 tot 16 jaar die op de doortrekkersterreinen in Vlaanderen verblijven.

Partners?

De Spelcaravan is een samenwerking tussen Kind & Gezin, het Huis van het Kind, Be-REYN (project van het VBJK) en Caritas Vlaanderen. We hebben ook het lokale sociaal-medisch netwerk betrokken.

Plaats?

Doortrekkersterreinen in Vlaanderen 

Context?  

  • Doortrekkersterrein: In Vlaanderen zijn er 4 doortrekkersterreinen: in Gent, Asse, Kortrijk en Lille. Het terrein van Kortrijk is momenteel gesloten, maar zal hopelijk weldra weer opengaan. Deze terreinen zijn exclusief bedoeld voor woonwagenbewoners. Zij mogen maximaal 3 weken op een terrein verblijven. Ze moeten vooraf reserveren en zich ter plaatse registreren. Ze betalen huurgeld en een waarborg voor hun verblijf en vergoeden ook de kosten voor sanitair en elektriciteit.  

  • Heel wat van de Belgen die gebruik maken van de doortrekkersterreinen zijn Roms*. We zien noden op vlak van sociale en medische begeleiding van hun kinderen.  

Doelstelling?

Een aanbod uitwerken van speel- en leeractiviteiten voor kinderen tussen 3 en 16 jaar die op de doortrekkersterreinen verblijven, door vrijwilligers. 

Op die manier willen we de kinderen een ontspannende, zinvolle en educatieve dagbesteding bieden. We willen hun leefwereld verruimen door de contacten met de vrijwilligers en het in groep samenzijn met de andere kinderen. We willen hen op een speelse manier leren omgaan met structuur en regels en sociale, lees- en rekenvaardigheden bijbrengen. De kinderen leren samenwerken en samen spelen. Ze leren bij over de seizoenen, beroepen, gevoelens, ... 

Uitgangspunt: Rom kinderen hebben recht op onderwijs en vrije tijd. 
Ideaal: deelname van deze Rom kinderen aan het reguliere onderwijs. 

* Ken jij ook het verschil niet tussen Manoesjen, Roma, Roms en woonwagenbewoners?   

Wim Du Bois

Problemen die we vaak opmerken, zijn analfabetisme en gebrek aan een dagstructuur en aan gezond eten. De kinderen gaan niet naar school, want ze moeten om de drie weken verhuizen.

Wim Du Bois

Toezichter doortrekkersterrein Asse

Vrijwilligers

Wil jij vrijwilliger worden? 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers! Wil jij ons helpen als vrijwilliger? Jouw talenten en enthousiasme kunnen we vast en zeker gebruiken. Voorkennis of een specifiek diploma is niet nodig. Je krijgt van ons vorming en voldoende ondersteuning.  

Inschrijven? 

Stuur dan een mailtje naar engagement@caritas.be  

Waar? 

  • Doortrekkersterrein Asse: Doornveld 48, 1730 Asse (Zellik) 

  • Doortrekkersterrein Lille: Vosselaarseweg, 2275 Lille (naast carpoolparking Gierle) 

Wanneer? 

Op een vast moment tijdens de week tussen 9u en 17u, wekelijks of tweewekelijks. 

Vrijwilligersbegeleiding 

  • Caritas Vlaanderen voorziet vorming over de doelgroep. Driemaandelijks wordt een intervisie gepland. In de intervisiegroep analyseren we eventuele problemen, geven we adviezen en bieden we oplossingen aan. 

  • Het Huis van het Kind kan een cursus EHBO aanbieden. 

  • Be-REYN biedt een verzekering aan de vrijwilligers. Daarnaast kunnen vrijwilligers spelmaterialen bij hen uitlenen.  

Meer info over het project: context, verwachtingen, vorming en ondersteuning van de vrijwilligers

Farida

Ik ben bewegingsanimator en wil graag als vrijwilliger beginnen om aan mijn kinderen te tonen dat niet alles vanzelfsprekend is. Ik plan hen dan mee naar hier te nemen en hoop hen meer empathie bij te brengen. Ik heb mij altijd al het lot van kwetsbare kinderen aangetrokken. Ik ben blij dat ik in mijn eigen omgeving iets kan betekenen voor de mensen.

Farida

Startend vrijwilliger

Spelmateriaalboxen

Op ieder doortrekkersterrein voorzien we een koffer met spelmaterialen voor educatieve activiteiten en spel. Voorlopig is de koffer al te vinden op het doortrekkersterrein van Asse en Lille. 

Deze boxen zijn een initiatief van Caritas Vlaanderen en Be-REYN.

Spellen op overschot?

Heb je als school of organisatie nog educatief en spelmateriaal liggen dat nog in goede staat is en niet meer wordt gebruikt?
Neem dan zeker contact op met Hélène Vanooteghem via engagement@caritas.be, 0477 56 12 37. 
De kinderen zullen je dankbaar zijn!  Leuk!

Gerelateerde berichten