Mathias De Clercq

We beseffen dat dit geen éénvoudig project is. We gaan continu monitoren en bijsturen indien nodig. Voor elke deelnemer zal er een afzonderlijk traject opgesteld worden. Met afzonderlijke tussentijdse doelstellingen. De finale doelstelling is dan ook het doorstromen naar een stabiele leefsituatie.

Mathias De Clercq, burgemeester Stad Gent (Open Vld) 

Sylvia Servranckx

Ik heb verwachtingen voor mijn eigen team, maar ook in het kader van de samenwerkingen met de Stad. Ik heb daarnaast verwachtingen naar de bewoners toe, al zijn dat misschien een beetje gemaskeerde verwachtingen. Zij moeten hun weg gaan, en zij moeten daar zelf voor kiezen. Ik kan alleen maar hopen dat ze hun weg gaan. Ze maken keuzes en misschien zijn dat niet de keuzes die jij of ik zouden maken.

Sylvia Servranckx

Coördinator Lübecksite

Kathleen Vervaet

We voelen bij de meeste mensen een grote dankbaarheid en enthousiasme dat ze Nederlands kunnen leren. Vooral het leren schrijven wordt in dank afgenomen en intens gevolgd.

Kathleen Vervaet

Taalbegeleider Lübecksite

Koen Philippeth

Ik wil dit project op een goede manier naar haar eindpunt begeleiden en daarbij het belang van de bewoners centraal stellen. We gaan niet voor iedereen een briljante oplossing vinden, maar zijn humaan ingesteld en zullen samen met de bewoners en medewerkers, in onderling overleg, een uitweg vinden.

Intra-Europese migratie is publiek een lastig thema en we gaan dan ook geen applaus krijgen voor ons werk, maar we doen wel ons best voor de mensen, voor wie er niet altijd een goede oplossing voorhanden is. Daarin zijn we realistisch. De bewoners moeten wel weten dat dit een eindig verhaal is.

Koen Philippeth

projectcoördinator Stad Gent

Bisdom Gent doet inspanningen voor Roma 

Het bisdom Gent bouwde een sterke band op met het bisdom Košice in Slowakije. Het bisdom was voortrekker in de organisatie van enkele conferenties rond Roma, hier en in Košice. Vandaag ondersteunt het bisdom o.a. De Tinten, waarvan de doelgroep voornamelijk uit Roma bestaat.

Lees meer 

Literatuur

Wie zijn ‘Roma’, en wat is dan het verschil met Voyageurs, Manoesjen en Roms?

'Roma', 'woonwagenbewoner', 'Rom', 'Voyageur', 'campingbewoner'. We leggen de verschillen helder voor je uit.