Roma zijn als grootste etnische minderheidsgroep in Europa nog steeds het slachtoffer van racisme en discriminatie. In ons land wordt er heel vaak gesproken over ‘de Roma’. Alsof deze etnische minderheid één homogene groep zou zijn met dezelfde manier van leven. Dat beeld klopt niet. Roma komen uit verschillende werelddelen en culturen. Sommigen onder hen zijn sedentair, anderen leiden een nomadisch leven. En toch botsen die verschillende groepen al decennia op dezelfde problemen.

Zo hebben Roma het moeilijk om op de arbeidsmarkt in te stromen, leven velen in materiële deprivatie en worden kinderen uit Romagezinnen vaker geboren in kansarmoede. Dat deze problemen blijven aanslepen, bewijst dat het voor Roma bijzonder moeilijk is om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Caritas Vlaanderen werkt via verschillende projecten aan de emancipatie, inclusie en belangenbehartiging van Roma.

Betrokkenen project 'Perspectief Wonen'

Aan het begin van het project 'Perspectief Wonen' verzamelden we de verwachtingen van de verschillende betrokkenen.

  " We beseffen dat dit geen éénvoudig project is. We gaan continu monitoren en bijsturen indien nodig. Voor elke deelnemer zal er een afzonderlijk traject opgesteld worden. Met afzonderlijke tussentijdse doelstellingen. De finale doelstelling is dan ook het doorstromen naar een stabiele leefsituatie. "

  Mathias De Clercq, burgemeester stad Gent (Open VLD)

  " Ik heb verwachtingen voor mijn eigen team, maar ook in het kader van de samenwerkingen met de Stad. Ik heb daarnaast verwachtingen naar de bewoners toe, al zijn dat misschien een beetje gemaskeerde verwachtingen. Zij moeten hun weg gaan, en zij moeten daar zelf voor kiezen. Ik kan alleen maar hopen dat ze hun weg gaan. Ze maken keuzes en misschien zijn dat niet de keuzes die jij of ik zouden maken. "

  Sylvia Servranckx, coördinator Lübecksite

  " We voelen bij de meeste mensen een grote dankbaarheid en enthousiasme dat ze Nederlands kunnen leren. Vooral het leren schrijven wordt in dank afgenomen en intens gevolgd. "

  Kathleen Vervaet, taalbegeleider Lübecksite

  " Ik wil dit project op een goede manier naar haar eindpunt begeleiden en daarbij het belang van de bewoners centraal stellen. We gaan niet voor iedereen een briljante oplossing vinden, maar zijn humaan ingesteld en zullen samen met de bewoners en medewerkers, in onderling overleg, een uitweg vinden. "

  Koen Philippeth, projectcoördinator Stad Gent

Bisdom Gent doet inspanningen voor Roma 

Het bisdom Gent bouwde een sterke band op met het bisdom Košice in Slowakije. Het bisdom was voortrekker in de organisatie van enkele conferenties rond Roma, hier en in Košice. Vandaag ondersteunt het bisdom o.a. De Tinten, waarvan de doelgroep voornamelijk uit Roma bestaat.

Lees meer 

Roma rolmodellen aan het woord

  " Wat mij vooral tegen de borst stootte, was de gewoonte om dochters op vroege leeftijd uit te huwelijken. School was onnuttige tijdsbesteding en leidde af van het doel dat ze voor ons voor ogen hadden: zo snel mogelijk een geschikte partner vinden die ons kon onderhouden "

  Diana, Roma

  Frantisek Eku Mizigar is onze collega, animator op de Lübecksite in Gent. Hij is trots op zijn Roma-identiteit, maar wil tegelijk benadrukken dat Roma niet anders zijn dan anderen. "Roma worden besproken en veroordeeld, vaak door mensen die zelf geen Roma persoonlijk kennen."

  Interview n.a.v. aanvang Expo Roma, waar hij als één van de rolmodellen in aan bod komt.

Projecten van anderen rond Roma

  De tijdelijke tentoonstelling 'Reflecties: Roma in België' is een samenwerking van AP Hogeschool Antwerpen en de federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met steun van Europa. In deze tijdelijke tentoonstelling worden 9 Roma die in België wonen als rolmodel uitgelicht, in het kader van positieve beeldvorming over deze bevolkingsgroep. Eén van hen is onze collega, Frantisek Eku Mizigar. Momenteel reist de expo België rond.

  De webpagina www.integratie-inburgering.be/roma is bedoeld voor sociale professionals die met en voor Roma werken. Zij vinden er voortaan informatie, tips en interessante praktijken over Roma.
  De webpagina is een initiatief van AP Hogeschool, CAW Antwerpen, Be-Reyn en Agentschap Integratie en Inburgering.

  De kortfilm 'Proud Roma' van de Spaans-Roemeense Roma-regisseur Pablo Vega is geïnspireerd op Charlie Chaplins 'The Great Dictator', met als doel een boodschap van liefde en solidariteit te brengen en "inclusie, compassie, vrede en vooral een beweging voor verandering te bevorderen".
  De film is gemaakt in opdracht van het Europees Roma-instituut voor kunst en cultuur (ERIAC) en wordt uitgebracht als onderdeel van de transnationale campagne Proud Roma Free Europe. De film is geschreven en geregisseerd door de bekroonde Spaanse Roma-filmmaker Pablo Vega.

  Beeld: proudroma.org

Onze standpunten

Literatuur

Gerelateerde artikels

  Wie zijn ‘Roma’, en wat is dan het verschil met Voyageurs, Manoesjen en Roms?

  'Roma', 'woonwagenbewoner', 'Rom', 'Voyageur', 'campingbewoner'. We leggen de verschillen helder voor je uit. 

  Be-REYN

  Het Romani Early Years Network (REYN) heeft een Belgische afdeling, Be-REYN. Caritas Vlaanderen neemt de trekkersrol op voor dit netwerk.

  Woonwagenbewoners

  Caritas Vlaanderen behartigt de belangen van woonwagenbewoners in België. We beheren in Antwerpen een referentieadres voor zo’n 250 woonwagenbewoners en werken ook samen met de provinciale doortrekkersterreinen.