woonwagenbewoners

Woonwagenbewoners

Voor rondtrekkende woonwagenbewoners is het verwerven van een adres doorheen de jaren niet minder dan een strijd (geweest). Pas in 1975 werd de zogenaamde ‘Zigeunerkaart’ in België afgeschaft en werden rondtrekkende woonwagenbewoners ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor het eerst ontstond de mogelijkheid om als rondtrekkende woonwagenbewoner een adres te verwerven. Een nomadische levensstijl is echter niet helemaal compatibel met een vast domicilieadres, een adres waar je effectief het grootste deel van het jaar verblijft. De nood aan een alternatief adres kwam gauw bovendrijven. Een wet in 1997 maakte het mogelijk dat rondtrekkende personen die geen vast adres hadden voortaan ook konden worden ingeschreven op een referentieadres van een privépersoon. Pioniers Elisa & Leon Tambour stelden jarenlang hun Antwerps privéadres als referentieadres ter beschikking aan enkele honderden Belgische Roms. Pas in 2006, na heel wat lobbywerk door het toenmalige Vlaams Woonwagenoverleg en vzw Keree Amende, werd het uiteindelijk als vzw mogelijk een referentieadres te beheren. Vandaag beheert Caritas Vlaanderen in Antwerpen een referentieadres voor zo’n 250 woonwagenbewoners, net zoals De Foyer in Brussel en Mensen van de weg in Zwankendamme.

Webinar Woonwagenbewoners

Op maandag 27/03/2023 organiseerden we een webinar over: hoe meer wegwijs in het bestaand wetgevend kader de ondersteuning van woonwagenbewoners kan vergemakkelijken.

Hieronder vind je de opname van het volledige webinar.

Ons panel bestond uit:
  Wim Dubois

  Wim Dubois
  beheerder doortrekkersterrein Asse
  provincie Vlaams-Brabant

  Lieve De Visscher

  Lieve De Visscher
  welzijn en samenleven - sociale zorg | woonbegeleider
  OCMW Puurs - Sint-Amands

  Rik Reusen

  Rik Reusen
  beleidsmedewerker Unia

  Liselotte Reyntjens

  Liselotte Reyntjens
  stafmedewerker armoede en sociaal beleid | project Referentieadressen
  Caritas Vlaanderen

Wie verstrekte een referentieadres vóór ons?

We verzamelden de getuigenissen van onze voorgangers die in het Antwerpse de referentieadressen beheerden. Eerst het koppel Elise en Leon Tambour, daarna Joëlle Moers van het Vlaams Centrum Woonwagenwerk dat later opging in De Acht vzw, en tot slot Marion Kussner die bij het CAW hiervoor instond.

  " De meeste Roms konden hun plan echt wel trekken. Ik heb hen steeds behandeld zoals de andere cliënten van het CAW. Zoals in de andere wijkteams was onze aanpak om het werk van de mensen niet over te nemen, maar hen wel op weg te helpen. "

  Marion Kussner, 
  Maatschappelijk medewerker CAW

  " Ik heb het 22 jaar lang met hart en ziel gedaan. De Roms zijn een warm volk. Ze hebben mijn hart gestolen. Ze zijn attent, maar je moet hen wel goed kennen. Ze lieten mij toe in hun levenssfeer."

  Joëlle Moers,
  Vlaams Centrum Woonwagenwerk, later De Acht vzw

  " In het begin ging dat moeilijk. De Roms kregen geen officiële documenten, enkel een 'Zigeunerkaart’. Ze mochten slechts drie maanden in België verblijven. Ze leefden in die illegale situatie en ze berustten daarin. Het was altijd plantrekkerij en zodra je dat allemaal in orde wil maken, ondervonden ze het als een probleem."

  Elisa en Leon Tambour,
  vzw Keree Amende

Wie verstrekt nog een referentieadres naast ons?

Wij zijn niet de enige organisatie het referentieadres voor woonwagenbewoners beheert in Vlaanderen. In Brussel zet Foyer zich in voor woonwagenbewoners. 'Mensen van de weg' in Zwankendamme en 'Voyageurs gaan de weg' in Genk doen dit voorlopig ook nog.

  De Foyer

  Foyer zet zich o.a. in voor Roma en woonwagenbewoners in Brussel en omgeving, met diensten die werken rond: interculturele bemiddeling, advies rond meertaligheid en opvoeding, een waaier aan activiteiten voor zowel jongeren als volwassenen gericht op ontplooiing en empowerment, naast dialoogactiviteiten die ontmoeting stimuleren.

  Mensen van de weg

  De vzw Mensen van de weg in Zwankendamme (een deelgemeente van Brugge) verdeelt referentieadressen. Naast het bijhouden van de post, zetten ze in op ontmoeting en bijstand. 90% van hun doelpubliek is voyageur (woonwagenbewoner zonder Roma etniciteit).

  Voyageurs Gaandeweg

  Priester Remi Beirinckx zette zich bijna zijn hele leven in voor de rondtrekkende bevolking in Limburg. Met de vzw Voyageurs Gaandeweg beheert hij, net zoals de Tambours, thuis een referentieadres. Vandaag gaat dit nog slechts over een vijftal gezinnen, maar dit was ooit anders.

Samenwerking met toezichters doortrekkersterreinen

In Vlaanderen zijn er momenteel 4 provinciale doortrekkersterreinen: in Gent, Lille, Kortrijk en Asse. Het terrein van Kortrijk is momenteel gesloten, maar zou weldra weer openen. Hier kunnen verkeerswaardige woonwagens tijdelijk een standplaats krijgen. De bewoners mogen maximaal 21 dagen op zo'n terrein verblijven. Ze moeten zich vooraf reserveren en zich bij aankomst registreren. Ze betalen huurgeld en een waarborg voor hun verblijf en vergoeden ook de kosten voor sanitair en elektriciteit. Caritas Vlaanderen beheert het referentieadres van veel rontrekkenden die gebruik maken van deze doortrekkersterreinen en bouwt er een vrijwilligerswerking uit voor educatieve en ontspannende activiteiten voor de kinderen.

  Wim Du Bois van het doortrekkersterrein Asse

  " Die diensten zijn hier voor de Roms, omdat we zien dat er problemen zijn op vlak van sociale en medische begeleiding van de kinderen. Uit onze waarnemingen moeten we immers concluderen dat het op deze vlakken soms fout loopt bij de Roms. Problemen die we vaak opmerken, zijn analfabetisme en gebrek aan een dagstructuur en aan gezond eten. Vanuit onze opvoeding is het moeilijk te begrijpen waarom er zo weinig verwachtingen naar elkaar worden gesteld binnen de gemeenschap. Ik krijg ook weinig vragen van de Roms, het lijkt alsof ze zich settelen in hun lot. "

  Wim Du Bois, 
  Toezichter doortrekkersterrein Asse

  Joseph Decoene van het doortrekkersterrein van Kortrijk

  " Ik probeer de Roms te verbinden met de buurt. Hun socialisering en het wegnemen van de angst voor het onbekende bij de buurtbewoners is een win-win. "

  Joseph Decoene, 
  Beheerder doortrekkersterrein Kortrijk

  Vince Loots en Joëlle Moers van het doortrekkersterrein van Lille

  "De Roms en de Bretoenen zijn beide gesloten gemeenschappen die terughoudend zijn naar mensen die ze nog niet kennen of die nog niet in hun netwerk zitten. Het lijkt hun bewuste keuze om de afstand tot de maatschappij groot te houden. Ze hebben vaak slechte ervaringen met de maatschappij en sluiten zich daarvoor af."

  Vince Loots, 
  Beheerder doortrekkersterrein Lille

Inspirerende mensen in het woonwagenwerk

In onze huidige werking met woonwagenbewoners laten we ons inspireren door boeiende mensen die zowel in het verleden als in het heden zich inzetten voor deze doelgroep.

  In gesprek met Dirk Beersmans

  Caritas Vlaanderen ging in gesprek met Dirk Beersmans, aanspreekpunt over woonwagenbewoners bij het Vlaams Overleg Woonwagenwerk, later bij het Vlaams Minderhedencentrum en Kruispunt Migratie-Integratie.

  In gesprek met Cathy Berx, Kathleen Helsen en Leen Apers

  Beeld: provincie Antwerpen, Britt Guns

  Caritas Vlaanderen ging in gesprek met Cathy Berx (gouverneur provincie Antwerpen), Kathleen Helsen (Gedeputeerde bevoegd voor Wonen & flankerend onderwijs) en Leen Apers (Dienst Wonen) over de precaire realiteit van woonwagenbewoners en de ruime, huidige maatschappelijk en politieke context vanuit het perspectief van de provincie Antwerpen.

  In gesprek met Kim Janssens

  Caritas Vlaanderen ging in gesprek met Kim Janssens,  jarenlang verantwoordelijk voor woonwagenwerk bij het Vlaams Overleg Woonwagenbewoners, later bij het Vlaams Minderhedencentrum en nadien bij het Minderhedenforum.

Literatuur

woonwagenbewoners.be. Deze website werd mogelijk gemaakt door de steun van het Vlaams departement Welzijn, die het project van het Minderhedenforum (nu Levl) ‘Ondersteuning aan hulpverleners die werken met (rondtrekkende) Roms’ subsidieerde. Ten eerste biedt de website de geïnteresseerde burger via een breder waaier aan achtergrondinformatie over woonwagenbewoners in België. Ten tweede dient de website als platform voor professionelen, om hun kennis en ervaringen met andere ‘woonwagenwerkers’ te delen.

Hiva - Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving: 'Rondtrekkende woonwagenbewoners: een overzicht van de leefomstandigheden van rondtrekkende woonwagenbewoners en bestaande initiatieven ter ondersteuning', 2020.

Unia: 'De onderwijsdeelname van kinderen van woonwagenbewoners in België', 2017.

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen: 'Woonwagenbewoners, tellen (we) mee?' 

Minderhedenforum: 'De stem van het Minderhedenforum over woonwagenbewoners'.

Minderhedenforum: Brochure: 'Handvaten voor hulpverlening aan rondtrekkende Roms', 2021.

InGent: Lieve Daeren, 'De Zoektocht naar een plaats. Rondtrekkende woonwagenbewoners en het woonwagenbeleid in Vlaanderen.', 2020.

Kim Janssens, 'Handvaten voor hulpverlening aan Rondtrekkende woonwagenbewoners', 2021.

Kim Janssens, 'Een leven lang opgejaagd. De plek van woonwagenbewoners in België', 2020.

CMGV (Centre de Méditation des gens du voyage et des Roms): 'La mobilité, un mode de vie : Guide juridique' (2020)   

Kinderrechtencommissariaat , 'Knelpuntennota: Kinderen van woonwagenbewoners: kinderrechten op de tocht', 2014.

Knack, 'De zoektocht naar een plaats voor woonwagenbewoners: wanneer grijpt Vlaanderen in?', 2021.  

Podcast InGent, 'Mijn thuis is onderweg'.

Vlaanderen.be (2021, februari 22). Referentieadres.

Federale overheidsdienst binnenlandse zaken: De inschrijving in bevolkingsregisters.  

FRA, Roma en woonwagenbewoners in België, 2020.

FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) stelde aan 482 Roma en 123 Woonwagenbewoners in België vragen over hun leven en ervaringen met discriminatie:

  Waar mogen woonwagenbewoners in Vlaanderen wonen?

  Woonwagenbewoners in Vlaanderen wonen op residentiële terreinen, doortrekkersterreinen en pleisterplaatsen.

  Wat verstaan we onder 'woonwagenbewoners'?

  'Roma', 'woonwagenbewoner', 'Rom', 'Voyageur', 'campingbewoner'. We leggen de verschillen helder voor je uit.