Afscheid van het leven

Afscheid van het leven

Je bent werkzaam in de zorgverleningssector? In een algemeen ziekenhuis, bij mentaal-gehandicapte mensen, bij personen die met dementie te kampen hebben, of bij psychisch zieke mensen? Als verpleegkundige, arts, pastor of als sociaal assistent? Of je staat als vrijwilliger mensen bij die in hun leven met ziekte of sterven geconfronteerd worden?

In dergelijke situaties hebben mensen niet enkel vragen over het ziekteverloop, maar worstelen ze vaak met ultieme vragen, zingevingsvragen. Het is niet vanzelfsprekend om mensen op dit vlak bij te staan en hulp te bieden. In onze veelkleurige samenleving bestaat een grote diversiteit aan levensbeschouwingen en religieuze overtuigingen. Er is dus heel wat achtergrondkennis en inlevingsvermogen nodig om mensen bij te staan.

Om je hierbij van dienst te zijn vind je in deze brochure informatie over verschillende levensbeschouwingen en religies die in Vlaanderen aanwezig zijn.

Er wordt eerst wat achtergrondinformatie geboden over het ontstaan, de geschiedenis en de belangrijkste opvattingen van iedere religie. Hoe kijkt bijvoorbeeld een hindoegelovige naar de mens, welk mensbeeld schuilt achter zijn of haar levenswijze? Of welke motivatie is eigen aan christenen om de medemensen respectvol nabij te zijn? Waarom spreken joodse gelovigen de naam van God nooit uit? En is het boeddhisme nu een levensbeschouwing (zonder geloof in een god) of een religie? Op deze en andere vragen proberen we beknopt een antwoord te formuleren.

Daarna wordt meer aandacht besteed aan de visie op ziekte, lijden en dood. Het is als zorgverlener - in om het even welke sector – belangrijk om te weten hoe de zieke persoon zijn of haar ziekte beleeft, hoe hij of zij de toekomst tegemoet ziet en wat men verwacht van het sterven en wat daarna komt. Goede zorgverlening probeert immers om de mens in al zijn dimensies tegemoet te komen, en wanneer mensen geconfronteerd worden met lijden en dood steken vragen naar zingeving en geloof onvermijdelijk de kop op.

In deze brochure vind je geen volledig beeld van iedere religie. Een dergelijke beschrijving is haast onmogelijk, zeker in het bestek van een beknopte brochure. We hebben minder een weergave van de verschillende doctrinele punten willen geven, dan wel een bescheiden handreiking bieden die nuttig kan zijn voor iedereen die betrokken is in de zorg voor zieke en stervende mensen. Om het welzijn van die mensen is het ons immers te doen.

Inhoud

 • Voorwoord
 • Verantwoording en dankwoord
 • Ik ben jood
 • Ik ben christen
 • Rooms-katholieke kerk
 • Protestantse kerkgemeenschap
 • Anglicaanse kerkgemeenschap
 • Orthodoxe kerkgemeenschap
 • Ik ben moslim
 • Ik ben hindoe
 • Ik ben boeddhist
 • Ik ben vrijzinnig