CH Info 14

Caritas Hulpbetoon Info 14

Editoriaal

Schulden… We maken allemaal wel schulden: voor de aanschaf van een nieuwe auto, een huis. Voor uitgaven die we liever niet uitstellen, of omdat het niet anders kan. Een studielening bijvoorbeeld. Voor de overgrote meerderheid van de mensen levert de afbetaling helemaal geen probleem op, het maakt deel uit van onze normale planning.

Toch is er een kleine groep waar het mis loopt, een kleine groep die overigens stelselmatig aangroeit. Bij nagenoeg vijf procent van de leningen raakt de terugbetaling in het slop. Een tegenslag is immers snel gebeurt, en komt vaak ook niet alleen. Een ongeval, een zware ziekte, een relatie die stuk loopt, het verlies van werk, achterstallige betalingen waardoor je zelf je rekeningen niet meer kan betalen …

De gevolgen van de economische crisis hebben voor velen meegebracht dat financiële reserves weggesmolten zijn en dat ook voor noodzakelijke dingen al snel ergens geld geleend moest worden. Als het dan misloopt, is het belangrijk om snel te kunnen ingrijpen, en met de nodige ondersteuning in het kader van schuldhulpverlening de schade te beperken, om ervoor te zorgen dat mensen niet nog verder wegzinken in een moeras van steeds meer schulden.

Met haar najaarsactie vraagt Caritas Hulpbetoon uw aandacht voor deze kwetsbare groep. Mensen die door onvoorziene tegenslagen hun schulden niet meer kunnen afbetalen, en via bemiddeling en steun trachten terug uit het dal te kruipen. Caritas Hulpbetoon verleent kleine financiële tussenkomsten, en wil ook meewerken aan begeleiding en preventie.

Inhoud

  • Geld is een goede dienaar, maar een slechte meester: cijfers
  • Schuldhulpverlening. Het werk is niet af
  • Steun: Efrem

Download hier de pdf