CH Info 15

Caritas Hulpbetoon Info 15

Editoriaal: Elk kind onderdak

Vorig jaar voerden Caritas Hulpbetoon, Caritas Secours en Caritas International voor het eerst samen campagne rond het thema ‘Elk kind Onderdak – Un toit pour un enfant’. Dank zij de actie van 2013 konden we kinderen en hun ouders helpen de winter door te komen.

Dit jaar herhalen we dit gezamenlijke initiatief, onder de gemeenschappelijke noemer ‘Caritas Direct’. In de huidige onzekere context en met de besparingen die voor de deur staan, is het des te meer zaak om de zwaksten niet te vergeten.

In het kader van de campagne 2014 leggen we de focus op drie projecten en partners: Kras (Gent), APL Hainaut (Association de Promotion du Logement), en Projet Point 32 (Brussel).

Meer info vindt u binnenin deze CH-Info.

Als caritasorganisaties leggen we al langer de nadruk op de nood aan huisvesting en opvang, zeker in de winter, en vooral voor kinderen.

Alle armoede is een onrecht, maar kinderarmoede des te meer, omdat het de uitzichtloosheid exporteert naar de generaties van de toekomst.

We willen kinderen en gezinnen met kinderen deze ervaring besparen. Kinderen moeten kunnen spelen en leren. Niet met verkleumde vingers de uren van de koude tellen en dromen van een bed en een bord warme soep!

Door samen te werken en onze krachten te bundelen willen we vooreerst sterker staan, om samen ook méér te kunnen doen. En we hopen dat ook u met ons mee doet. Want met vereende krachten kunnen we meer!

Inhoud

  • Elk kind onderdak
  • Kras: Kring Rond mensen in Armoede in de Stad (Gent)
  • Elk kind onderdak – Un toit pour un enfant – Caritas Direct
    • APL Hainaut
    • Project Point 32

Download hier de pdf