CH Info 21

Caritas Hulpbetoon Info 21

Editoriaal: Kansen voor jongeren

Wanneer u deze CH Info in handen krijgt, is de zomervakantie alweer even aan de gang. Na de exameninspanningen vertrekken kinderen blijgezind op kamp: met de jeugdbeweging, op sportkamp… Het aanbod is er alleen maar groter op geworden. Alleen, dat is niet voor iedereen zomaar vanzelfsprekend. Voor kinderen uit gezinnen in armoede is het dat niet, en voor kinderen die opgevangen worden in de jeugdhulpverlening al helemaal niet.

“Toen ik hoorde dat onze zoon toch op voetbalkamp kon – toen ben ik echt beginnen wenen. Ik was zo blij. Opgelucht. Dankbaar. Dat kan je niet beschrijven.”

Op vraag van begeleidingsdiensten komt Caritas Hulpbetoon dan tussen om ook voor deze kinderen een kamp mogelijk te maken. Een belangrijke kans, en een mooie stap naar integratie met leeftijdsgenoten.

Voor andere jongeren betekent het einde van het schooljaar ook het beginnen uitkijken naar zelfstandig wonen. Vaak kunnen ze niet terug naar hun ouders, maar hebben ze ook geen eigen middelen om op eigen benen gaan te staan. In deze gevallen wordt een beroep gedaan op Caritas Hulpbetoon om tussen te komen in de huurwaarborg, of voor de aankoop van enkele – meestal tweedehands - basismeubelen: een tafel en stoelen, een bed, een koelkast. Een kleine steun in de rug, maar een wereld van verschil: een stap op weg naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid.

Met deze trimestriële oproep vragen we dan ook uw steun om de ondersteuning van deze jongeren blijvend mogelijk te maken, en hen uitzicht te bieden op een meer rooskleurige toekomst!

We danken u bij voorbaat voor uw steun!

Inhoud

  • Kansen voor jongeren
  • Individuele jeugdhulpverlening
  • Enkele cijfers uit 2015

Download hier de pdf