CH Info 23

Caritas Hulpbetoon Info 23

Editoriaal: Elk kind onderdak

Reeds verschillende jaren voeren we met Caritas Hulpbetoon, Caritas Secours en Caritas International samen campagne onder de noemer ‘Caritas Direct’ en rond het thema ‘Elk kind Onderdak – Un toi-t pour un enfant’. Met deze gezamenlijke actie helpen we nu al enkele jaren kinderen en hun ouders de winter door te komen.

We gaan met onze campagne van start midden november, voor de eerste echte winterkou. Dat hopen we tenminste. Want op het weer hebben we geen vat. Het kan een gure, koude winter worden, of een zachte. Waar we wel zeker van zijn, is dat het aantal mensen dat nood heeft aan hulp en opvang, dit jaar opnieuw niet zal zijn afgenomen. Wel integendeel.

Dit jaar kozen we als focusproject in Vlaanderen het Mechelse project ‘Calefact’. Daarnaast blijven we natuurlijk ook verder steun verlenen aan onze andere partnerorganisaties in de grote steden: Kras in Gent, De Loodsen in Antwerpen (voor o.m. de dagopvang in de Sint-Walburgiskerk), Brussel-Onthaal Open Deur en het onthaal van de Sint-Rochusparochie in de hoofdstad. In Wallonië blijft APL Hainaut (Association de Promotion du Logement) het referentieproject, maar ook daar wordt een veelheid aan projecten gesteund.

Huisvesting is een recht. Voor iedereen, Vlaming, vluchteling, arm of uitgesloten… Maar zeker voor kinderen. Een kind in de kou op straat is een rode kaart voor de samenleving die dit laat gebeuren.

Als caritasorganisaties blijven we de nadruk leggen op de nood aan huisvesting en opvang, zeker in de winter, en vooral voor kinderen. Kinderen moeten kunnen dromen van hun toekomst en plannen maken. Ze moeten niet de uren en minuten tellen die nog moeten wegtikken vooraleer ze een bord warme soep kunnen krijgen…

Met uw hulp kan het! Door als Caritasorganisaties samen te werken en onze krachten te bundelen willen we sterker staan, om samen ook méér te kunnen doen. En we durven erop rekenen dat óók u met ons mee doet! Want met vereende krachten kunnen we meer!

Inhoud

  • Elk kind onderdak
  • Winteropvang Calefact: een kloppend hart voor daklozen in Mechelen
  • Zusterprojecten in Brussel en Wallonië
    • APL Hainaut
    • Sint-Rochus parochie in Brussel

Download hier de pdf