CH Info 24

Caritas Hulpbetoon Info 24

Editoriaal

Er komen terug ‘goed nieuws’-boodschappen van het economisch front. Niet alleen het weerbericht laat een prille lente zien, ook onze economie doet het beter. Maar niet voor iedereen is er licht aan het eind van de tunnel. De crisis heeft immers hardvochtig het mes gezet in de mogelijkheden van het sociale vangnet. De boodschap dat het aantal uitkeringen voor werklozen in 35 jaar nooit zo laag lag, verwijst niet alleen naar een opnieuw aantrekkende arbeidsmarkt, maar ook naar de ingevoerde wachttijd voor schoolverlaters...

Terwijl we duimen dat het inderdaad de goede kant mag uitgaan, willen we er ons voor hoeden niet diegenen te vergeten aan wie de heropleving vooralsnog voorbij gaat, of erger nog: hen ervan de schuld te geven dat ze de trein missen. Voor kwetsbare mensen rijdt de trein van de samenleving vaak gewoon te hard.

Het is aan ons om ervoor te zorgen dat ze er toch mee kunnen. In die zin heeft het citaat van Paus Franciscus dat we hier al eens aanhaalden, nog steeds niets aan actualiteitswaarde ingeboet: “Angst en lijden, armoede en vertwijfeling mogen niet het laatste woord hebben. Afwijzing en uitsluiting bieden geen oplossing. Alleen in verbondenheid en solidariteit kunnen we het tij keren.”

Met Caritas Hulpbetoon trachten we dat ook in praktijk te brengen: met kleine stapjes, maar gestaag bieden we kansen aan kwetsbare mensen om hun leven na een tegenslag terug in handen te nemen en op de rails te zetten. Eén tegenslag veroorzaakt gemakkelijk een sneeuwbaleffect dat kan leiden tot onoverkoombare financiële problemen.

Via de Crisisfondswerking geven we deze mensen een duw in de rug, en de kans op een nieuwe start. De crisisfondswerking vormt daarmee een hoeksteen van de werking van Caritas Hulpbetoon. En ze maakt dan ook jaarlijks het voorwerp uit van één van onze steunoproepen waarmee we bij u aankloppen.

We hebben uw steun immers broodnodig, om onze werking blijvend mogelijk te maken én om ze verder te blijven uitbouwen. Uw gift laat ons toe mensen die door brute pech kopje onder dreigen te gaan, in staat te stellen om toch het hoofd boven water te houden, en zo de hoop te zien weerkeren op een meer rooskleurige toekomst!

Mogen we ook ditmaal opnieuw op U rekenen? Van harte dank!

Inhoud

  • De Cirisfondswerking uitgelegd

Download hier de pdf