CH Info 25

Caritas Hulpbetoon Info 25

Editoriaal: Een nieuwe start

Voor de zomercampagne van Caritas Hulpbetoon vzw richten we ons tot u met een niet-alledaagse en eerder gevoelige vraag voor een niet voor de hand liggende doelgroep: (ex-)gedetineerden. Het is niet onmiddellijk een doelgroep die sympathie oproept: mensen hebben (soms zware) misdrijven begaan, en werden daarvoor gestraft en afgezonderd van de rest van de samenleving.

Maar eens de straf voorbij, moet er ook kans zijn op een nieuwe start. Ook vele ex-gedetineerden willen niet liever dan de bladzijde omdraaien, en willen na het uitzitten van hun straftijd opnieuw hun leven vastpakken en opbouwen, werk zoeken, de band met het gezin zoekend weer herstellen.

Na hun vrijlating is het risico echter niet gering dat ze omwille van beperkte kansen en mogelijkheden opnieuw in de marginaliteit terecht komen. Vaak moeten ze aan die nieuwe start beginnen met lege handen, relationele problemen, zonder werk en met het stigma van hun straf dat hen achtervolgt. Voor velen blijkt de ‘terugkeer in de maatschappij’ een straf na de straf. Een goede, warme voorbereiding op die terugkeer is dan ook erg belangrijk. De eigen gebrokenheid een plaats kunnen geven, en terug verbinding te leggen.

Met deze oproep willen we met Caritas Hulpbetoon ons steentje toe bijdragen, om zo ook Gods barmhartigheid voor deze groep mensen tastbaar te maken. Help ons helpen, om ook voor (ex)-gedetineerden nog toekomst mogelijk te maken.

We danken u bij voorbaat voor uw steun!

Inhoud

  • Een nieuwe start
  • Maatschappelijke inzet en sensibilisering rond detentie
  • Centrum voor Levensbeschouwing en Detentie
  • Op weg naar herstel. Hoe kunstateliers helpen na de straf. Vzw Art Without Bars
  • Gevangenispastoraat
  • Enkele cijfers uit 2016

Download hier de pdf