Caritas Hulpbetoon Info 28

Caritas Hulpbetoon Info 28

Editoriaal

Het prille economische herstel lijkt vruchten af te werpen - voor het eerst sinds lang heeft de regering weer wat extra’s te verdelen – leuk meegenomen in een verkiezingsjaar.

Maar de internationale conflicten en dreigende handelsoorlogen temperen alvast de verwachtingen. En voor al te veel mensen blijft het contrast groot tussen de goed nieuws show en de harde realiteit van elke dag.

En neen, dat is niet hun schuld. De kwetsbaarheid voor mensen kan zo groot worden, dat ze er zelf niet meer in slagen om mee te kunnen met de trein van de samenleving. Ook al doen ze nog zo hun best, alleen lukt het niet (meer).

Het is dan aan ons om ervoor te zorgen dat ze er toch nog op geraken. Dat is onze verantwoordelijkheid als samenleving én als christenen. Laten we niet toegeven aan een cultuur van onverschilligheid, maar blijven opteren voor verbondenheid.

“Afwijzing en uitsluiting bieden geen oplossing. Alleen in verbondenheid en solidariteit kunnen we het tij keren.” (paus Franciscus)

Met Caritas Hulpbetoon trachten we dat ook in praktijk te brengen: met kleine stapjes, maar gestaag bieden we kansen aan kwetsbare mensen om hun leven na een tegenslag terug in handen te nemen en op de rails te zetten. Eén tegenslag veroorzaakt gemakkelijk een sneeuwbaleffect dat kan leiden tot onoverkoombare financiële problemen.

Via de Crisisfondswerking geven we deze mensen een duw in de rug, en de kans op een nieuwe start. De crisisfondswerking vormt daarmee een hoeksteen van de werking van Caritas Hulpbetoon. En ze maakt dan ook jaarlijks het voorwerp uit van één van onze steunoproepen waarmee we bij u aankloppen.

We hebben uw steun immers broodnodig, om onze werking blijvend mogelijk te maken én om ze verder te blijven uitbouwen. Uw gift laat ons toe mensen die door brute pech kopje onder dreigen te gaan, in staat te stellen om toch het hoofd boven water te houden, en zo de hoop te zien weerkeren op een meer rooskleurige toekomst!

Mogen we ook ditmaal opnieuw op U rekenen? Van harte dank!

Inhoud

  • De Crisisfondsenwerving in de kijker

Download hier de pdf