CH Info 29

Caritas Hulpbetoon Info 29

Editoriaal: Anders oud worden, blijven meetellen!

We wensen u vooreerst een prachtige zomer! Een tijd van vakantie, van genieten, van samenzijn met familie en vrienden. En graag willen we samen met u die zonzijde van de dingen ook een beetje terugbrengen voor mensen die het wat moeilijker hebben.

Ditmaal vragen we uw aandacht voor oudere medemensen, die al getekend zijn door leven en een psychiatrische problematiek met zich mee zeulen. Een kleine maar significante groep, die vaak niet of moeilijk terecht kan in de doorsnee hulpverlening, omdat er voor hun profiel niet echt een aanbod bestaat.

Mensen die al een rugzak met littekens en problemen hebben verzameld, maar die net als iedereen, de hoop blijven koesteren op een rustige, vredevolle toekomst. Als Caritas blijft ons uitgangspunt dat iedereen meetelt. Ook wie zachtjesaan doorheen de jaren in de vergetelheid van de buitenbaan is gesukkeld. Met de opbrengst van deze campagne willen we initiatieven en activiteiten steunen, binnen en buiten de residentiële zorg, die met deze mensen op weg willen gaan.

We geven daarmee ook gehoor aan de oproep van Paus Franciscus tot de Caritasgemeenschap om naar de periferie van de samenleving te gaan, waar ook de sociale verzekeringsmechanismen niet specifiek genoeg blijken te zijn om mensen ervoor te behoeden om weg te zinken in een moeras van armoede en uitzichtloosheid.

Graag willen we hier aan meewerken. En we durven hopen: eveneens met uw steun!

Alvast onze dank,
En nog een prachtige, deugddoende zomertijd!

Inhoud

  • Anders oud worden, blijven meetellen!
  • Kwetsbaar ouder worden
    • ZC De Zavel

Download hier de pdf