CH Info 33

Caritas Hulpbetoon Info 33

Editoriaal: Een huurwoning: (on)bereikbare droom?

De Belg heeft een baksteen in de maag, wordt wel eens gezegd. Twee derde van de Belgen is eigenaar van de gezinswoning. Omgekeerd betekent dit natuurlijk dat er minder woningen beschikbaar zijn voor verhuur. En dat er dus op een aantal segmenten van de huurmarkt heel wat druk zit, en vooral dan op de laagste segmenten. Voor een bescheiden woning betaal je dan al snel ‘te veel’, maar als je de prijs niet betaalt, is er wel een ander die dat wél doet. De sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren spelen hun rol, maar slagen er niet in om deze marktwerking om te buigen.

Voor veel mensen is het vinden van een huurwoning dan ook een lange lijdensweg. Niet alleen de huurprijs is daarbij problematisch, de huurwaarborg levert vaak een nog groter probleem op. Niet alleen is die gestegen van twee naar drie maanden, niet betalen of een beroep doen op het OCMW zorgt ervoor dat je huisbaas zich vragen gaat stellen over jouw mogelijkheden ‘om de huur wel te kunnen betalen’. Als je daarnaast ook nog eens alleenstaande ouder bent, of naar een vreemde naam luistert, wordt het al helemaal te moeilijk.

Vanuit Caritas Vlaanderen ijverden we daarom mee voor het systeem van huurwaarborg-leningen dat de vorige regering invoerde, en waarbij de Vlaamse overheid een lening toe kan kennen aan kandidaat-huurders die het bedrag van de huurwaarborg niet kunnen ophoesten, maar op die manier wel zélf de huurwaarborg aan de eigenaar te kunnen overmaken. Dit systeem brengt voor heel wat mensen soelaas, maar nog niet voor iedereen. Nog altijd vallen mensen buiten de (strenge) criteria, terwijl nochtans ook voor hen drie maanden huurwaarborg onhaalbaar is.

‘ Ook Jezus kwam als arme dakloze ter wereld. De kerk moet zich dan ook blijven inzetten tegen armoede en uitsluiting’ (Paus Franciscus in een interview met de Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws, 2015)

Met Caritas Hulpbetoon blijven we voor deze groep eveneens (gedeeltelijk) tussenkomen, zodat ook zij kans maken op een huurwoning, en dus op een dak boven het hoofd. Als het kan, als lening, als het moet, of als de huurwaarborg niet wordt vrijgegeven, deels als gift.

Met deze tussenkomst geven we deze mensen een duw in de rug, en een kans op een nieuwe start met een dak boven het hoofd. Daarvoor kloppen we opnieuw bij u aan. We hebben uw steun nodig om onze werking blijvend mogelijk te maken.

Mogen we ook ditmaal opnieuw op U rekenen? Van harte dank!

Inhoud

  • Huren; vaak een al te hachelijke onderneming!
  • Enkele cijfers uit 2018

Download hier de pdf