CH Info 34

Caritas Hulpbetoon Info 34

Editoriaal: Een starterspakket vol nieuwe kansen

Jonge mensen maken plannen. Ze dromen ervan op eigen benen te staan. Recente cijfers geven aan dat de meesten daarbij kunnen rekenen op een zetje in de rug van de ouders. Voor de aanschaf van een eigen huis gemiddeld ongeveer 35.000 euro. Gemiddeld. Voor sommigen dus nog een pak meer. Maar er zijn er ook heel wat die op géén enkele ruggensteun kunnen rekenen. Jongeren die zonder rugzak en vaak met conflicten het ouderlijk huis verlaten, jongeren die achttien worden en de deur van de instelling achter zich dichttrekken, alleenstaande jonge moeders met kinderen maar zonder middelen, jonge autochtone gezinnen en gezinnen die in ons land toekomen met als enige bagage de trauma’s uit hun kapotgeschoten land en jeugd.

Omdat iedereen recht heeft op een toekomst.

Voor deze groepen van jongeren die van nul of van onder nul moeten beginnen, probeert Caritas Hulpbetoon met gerichte, beperkte tussenkomsten toch mee te helpen om een nieuwe start mogelijk te maken: met een kinderbed en een matras, een ijskast of een tafel en stoelen, concrete dingen die beantwoorden aan concrete noden, en steeds met ondersteuning van een begeleidende dienst.

We delen niet zomaar geld uit. Het zijn kleine bedragen, maar voor jongeren die weifelend de stap naar zelfstandigheid zetten, kan het een groot verschil betekenen. Een belangrijke stap van overleven naar leven. En misschien zeker zo belangrijk: de wetenschap dat ze daarbij door anderen gesteund worden, er niet helemaal alleen voor staan. U leest er meer over in deze info.

Maar we kunnen alleen maar blijven helpen, als mensen zoals u óns blijven helpen. De nood is hoog en we kunnen niet op alle vragen een antwoord bieden, maar we proberen waar mogelijk een betekenisvol verschil te maken. Met uw steun. Mogen we ook voor deze actie op uw hulp blijven rekenen?

Alvast van harte dank, zeker ook in naam van die jongeren en gezinnen voor wie u het mee mogelijk maakt dat de deur naar de toekomst opengaat…

Inhoud

  • Startersbedrag ondersteunt duurzaam herstel

Download hier de pdf