Caritas Hulpbetoon Info 35

Caritas Hulpbetoon Info 35

Editoriaal: Als koude en regen de hoop uit het leven op straat doen wegvloeien

Op het einde van het jaar vestigen we traditiegetrouw met Caritas Hulpbetoon de aandacht op de precaire omstandigheden waarin vele mensen die het normaal al moeilijk hebben, de winter moeten doorkomen. Opnieuw is het aantal mensen dat nood heeft aan hulp en opvang, voor het zoveelste jaar, niet afgenomen. In de meeste grotere steden wordt nachtopvang voorzien, maar overdag kunnen mensen vaak nog steeds nergens terecht.
Hulp blijft dus dringend nodig.

Op de volgende pagina’s bieden we u een overzicht van een aantal projecten die we vanuit deze campagne ondersteuning bieden. De lijst is niet volledig, maar geeft toch een beeld van de verschillende vormen van directe hulpverlening die met uw steun gestalte krijgen. We zijn op die manier met Caritas Hulpbetoon aanwezig in verschillende steden, zoals Brussel, Gent, Antwerpen en Mechelen. Eén project willen we dit jaar wat meer in reliëf plaatsen, met name Punt 32 in Brussel.

Als caritasorganisaties blijven we in onze werking de nadruk leggen op de nood aan huisvesting en opvang, zeker in de winter, en zeker voor families met kinderen. Kinderen moeten kunnen dromen van hun toekomst en plannen maken, en niet verkleumd wachten tot de opvang weer opent. Laten we hun hoop op een toekomst levend houden en gestalte geven, in lijn met de oproep van paus Franciscus voor de Werelddag van de armen van dit jaar, onder het thema van het psalmvers ‘De hoop van de armen is niet voor altijd verloren’ (Ps. 9,19):

‘Waaraan zij werkelijk behoefte hebben, gaat verder dan een bord warm eten of het broodje dat wij hun aanbieden. De armen hebben behoefte aan onze handen om weer te worden opgericht, aan ons hart om opnieuw de warmte van de genegenheid, van onze aanwezigheid te voelen, om de eenzaamheid te overwinnen. Zij hebben eenvoudigweg behoefte aan liefde.’

Dat is precies wat de medewerkers en de vele vrijwilligers van de projecten waarvoor we met deze oproep uw steun vragen, proberen te doen: mensen nabij zijn, hen behalve een warme kop soep ook menselijke warmte bieden, contact en ontmoeting, hulp en (juridische) ondersteuning, en vooral, doorheen al deze dingen: een erkenning als medemens. En hoop op een andere en betere toekomst!
We blijven geloven dat we, met de hulp van velen, voor vele anderen kleine wonderen kunnen verrichten, en dat we voor deze mensen de hoop op een nieuw leven kunnen laten opgroeien als een mosterdzaadje: van iets zeer kleins, tot een heel grote boom.

We rekenen daarvoor ook opnieuw op uw steun. Helpt U ons helpen? Van ganser harte dank!

Inhoud

 • De hoop van de armen is niet voor altijd verloren. Reflectie
 • Project in de kijker: Punt 32, Brussel
 • Andere projecten
  • Het Koraalhuis, Mechelen
  • Opvangtehuis 'De Fontein', Gent
  • Brussel Onthaal - Open Deur (BOOD), Brussel
  • Dagopvang 't Vlot, Antwerpen
 • Algemeen nieuws Caritas Vlaanderen: nieuwe website

Download hier de pdf

Caritas