CH INFO 37

Caritas Hulpbetoon Info 37

Editoriaal: Kleine goedheid

Beste schenker,

Heel langzaam bewegen we ons na de lockdown terug naar een normaal leven. De pandemie heeft sporen nagelaten bij de meeste inwoners van ons land, maar zorgde ook voor littekens op de ziel van de samenleving als geheel. Tegelijk heeft ze heel wat solidariteit losgemaakt, en het beste in mensen naar boven gehaald: wederzijdse hulp, verantwoordelijkheid, zorgzaamheid, betrokkenheid, ook als de omstandigheden dit niet makkelijk maakten. Kleine gestes van goedheid, maar een oh zo belangrijk verschil.

We hopen dat de zomer nu soelaas mag brengen, en de zon en de toekomst mag terugbrengen bij al wie op de proef is gesteld. We wensen het ieder toe, maar voor sommigen zal het zwaarder vallen, voor hen is de weg nog langer. Kleine problemen dreigen onoverkomelijke hindernissen te worden. Terwijl snel helpen en ingrijpen veel groter leed kan besparen.

Dat is precies wat Caritas Hulpbetoon doet met haar Crisisfondswerking:  met kleine stapjes, maar gestaag bieden we kansen aan kwetsbare mensen om hun leven na een tegenslag terug in handen te nemen en op de rails te zetten.

Als je reeds in een penibele situatie zit, kan één tegenslag immers al te gemakkelijk een sneeuwbaleffect hebben dat kan leiden tot onoverkoombare problemen. Halen we het einde van de maand? Zal ik kunnen studeren? Ga ik toch minstens eten voor de kinderen kunnen kopen? Maar vaak kan een kleine tussenkomst, wonderen doen!

Via de Crisisfondswerking geeft Caritas Hulpbetoon mensen die echt in nood zitten, een steuntje in de rug, én zo vaak de kans op een nieuwe start. Onze crisisfondswerking vormt daarmee een hoeksteen van de werking van Caritas Hulpbetoon. Ze maakt dan ook jaarlijks het voorwerp uit van één van onze steunoproepen waarmee we bij u aankloppen.

We hebben uw steun immers broodnodig, om onze werking blijvend mogelijk te maken én om ze verder te blijven uitbouwen. Nu misschien zelfs meer dan ooit. Uw gift laat ons  toe mensen die door brute pech of door de impact van de crisis kopje onder dreigen te gaan, in staat te stellen om toch het hoofd boven water te houden, en zo de hoop te zien weerkeren op een meer rooskleurige toekomst.

Mogen we ook ditmaal opnieuw op U rekenen? Van harte dank!

Inhoud

  • Crisisfondsenwerking Caritas Hulpbetoon: hulp bij uitzonderlijke nood
  • Crisisfondsenwerking aan het woord
  • Heidi* wil kapper worden
  • Jan* vindt de moed om een afbetalingsplan aan te vragen
  • Gevangenisverlater Maxim* krijgt zijn persoonlijke bezittingen terug
  • Een nieuwe matras voor invalide Paul*
  • Hartelijk Dank!

Download hier de pdf