CH INFO 38

Caritas Hulpbetoon Info 38

Editoriaal: Kwetsbare zelfstandigen: Corona maakt geen onderscheid

Beste Schenker,

Caritas Hulpbetoon is sinds het begin van de Corona-pandemie actief in de weer om ondersteuning te bieden aan de meest kwetsbaren, via lokale organisaties in de grotere steden en via onze eigen crisisfondswerking.

Met deze derde mailing van dit jaar, willen we nu de aandacht trekken op een specifieke doelgroep: kwetsbare kleine zelfstandigen. Spontaan identificeren we zelfstandigen niet onmiddellijk met armoede, eerder integendeel. Het zijn mensen die het met hard werken gemaakt hebben in het leven. En gelukkig is dat voor velen onder hen ook het geval.

Maar niet iedereen slaagt erin ‘om het te maken’. Het zelfstandigenstatuut is erg marktgevoelig en vraagt ook specifieke competenties. En investeringsmiddelen. Zoniet dreigt het faillissement.

Dat is altijd zo, maar nu des te meer met de coronacrisis: door de ingrepen van de overheid is de marktwerking danig verstoord. Vele zaken moesten verplicht maanden de deuren gesloten houden – sommige nog steeds – terwijl voor anderen de omzetdaling desastreus was. Reserves smolten en smelten als sneeuw voor de zon. En niet iedereen kan zomaar op een plan B overschakelen. Dan kan het belangrijk zijn om beroep te kunnen doen op een helplijn

Dyzo vzw is zo’n helplijn, gegroeid uit de fusie van Efrem vzw en Tussenstap vzw. Ook bij gelijkaardige crisissen in het verleden werkte Caritas Hulpbetoon al samen met Efrem. Dyzo doet aan schuldhulpbemiddeling, helpt bij het aanpassen van een bedrijfsplan, geeft informatie en ondersteuning. Of biedt in laatste instantie begeleiding naar een faillissement. Caritas Hulpbetoon sprak met Dirk Verschoore, bezieler van Dyzo. U leest er alles over in deze CH-Info.

We vragen met deze mailing uw steun voor de werking van Dyzo. Daarmee geeft u kansen aan kleine zelfstandigen die in de problemen geraakt zijn, om het tij misschien toch nog te kunnen keren, of om niet hun hele verdere toekomst te hypothekeren.

Wij hopen dat we ook nu weer op uw milde steun kunnen rekenen en danken u reeds bij voorbaat. Help ons helpen!

Inhoud

  • Corona maakt geen onderscheid
  • Zelfstandigen in moeilijkheden
  • “Iemand begeleiden doorheen een faillissement, zodanig dat hij/zij een snelle en minst pijnlijke doorstart kan maken, is voor mij een succesverhaal.” Gesprek met Dirk Verschoore van Dyzo vzw
  • Caritas Vlaanderen stelt voor: ‘Dubbel Taboe’, rapport over menstruatie-armoede in Vlaanderen
  • 60% belastingaftrek op uw gift

Download hier de pdf

Caritas