Caritas Hulpbetoon Info 39

Caritas Hulpbetoon Info 39

Editoriaal: Met vele uitgestrekte handen doorbreken we het isolement van virus en armoede

Op het einde van het jaar vestigen we traditiegetrouw met Caritas Hulpbetoon de aandacht op de precaire omstandigheden waarin vele mensen die het normaal al moeilijk hebben, de winter moeten doorkomen. Dit jaar zal dat voor velen nóg moeilijker zijn dan anders. Omwille van de corona-pandemie, die ons allen in de greep houdt. Maar voor wie al nauwelijks alternatieven heeft, is de situatie des te prangender. Hulp blijft dus meer dan ooit nodig.

Op de volgende pagina’s staan we aan de hand van enkele cijfers even stil bij wat corona voor deze mensen betekent. Nog een schep er bovenop. Cijfers en percentages geven een idee van de omvang van een probleem, maar vatten niet alles: niet de eenzaamheid, niet de wanhoop, niet de rauwe pijn van mensen die geen uitweg meer zien.

Maar we geven ook enkele voorbeelden van projecten waar men er in slaagt wel verbinding te maken. Waar mensen hun hand uitstrekken naar andere mensen – het thema van de Werelddag van de Armen dit jaar – over grenzen van armoede heen. Een uitgestoken hand als teken van nabijheid, solidariteit en liefde. Sprankeltjes van licht en hoop in donkere dagen. Sprankels van hoop en licht die ook mogen verwijzen naar het Licht van Kerstmis.

We zijn op die manier met Caritas Hulpbetoon aanwezig in verschillende steden. We lichten er enkele projecten uit, waar we dieper op ingaan. Meer voorbeelden vind je op onze website. Als Caritas-organisatie blijven we in onze werking de nadruk leggen op de nood aan opvang, zeker in de winter, en zeker voor families met kinderen. Kinderen moeten kunnen dromen van hun toekomst en plannen maken, en niet verkleumd wachten tot de nachtopvang weer de deuren opent.

Mensen nabij zijn, hen behalve een warme kop soep ook menselijke warmte bieden, contact en ontmoeting, hulp en (juridische) ondersteuning, en vooral, doorheen al deze dingen: een erkenning als medemens. En hoop op een andere en betere toekomst! Dat is precies wat de medewerkers en de vele vrijwilligers van de projecten, waarvoor we met deze oproep uw steun vragen, proberen te doen.

We blijven geloven dat we, met de hulp van velen, voor vele anderen kleine wonderen kunnen verrichten, en dat we voor deze mensen de hoop op een nieuw leven kunnen laten opgroeien als een mosterdzaadje: van iets zeer kleins, tot een heel grote boom.

We rekenen daarvoor ook opnieuw op uw steun. Helpt U ons helpen?

Van ganser harte dank !

Inhoud

  • Met vele uitgestrekte handen doorbreken we het isolement van virus en armoede
  • Reflectie: Impact Covid-19 op het aantal daklozen en hun leefomstandigheden
  • De Fontein, Gent
  • Café Anoniem, Hasselt
  • Opening Lübecksite, Gent
  • Menstruatie-armoede
  • Kerstwensen
  • 60% belastingaftrek op uw gift

Download hier de pdf

Caritas