CH Info 40

Caritas Hulpbetoon Info 40

Editoriaal: Eén jaar later, helpen blijft nodig

Beste schenker,

We zijn nu meer dan een jaar na de complete lockdown van maart 2020. De derde golf loert nog steeds om de hoek, maar de vaccinatiecampagne brengt toch ook wel stilaan de hoop op een meer normale zomer terug.

Corona heeft onuitwisbare sporen nagelaten bij de meeste inwoners van ons land. Maar de veerkracht van mensen is groot. We kunnen ook deze crisis te boven komen. Maar niet als mensen er alleen voor staan, als ze alleen hun boontjes moeten doppen. Dan gaat het voor velen niet lukken. Slagen kunnen we alleen, als we het sámen doen, er samen onze schouders onder zetten.

Anders dreigen kleine problemen onoverkomelijke hindernissen te worden. Als je reeds in een penibele situatie zit, kan één tegenslag al gemakkelijk een sneeuwbaleffect hebben dat kan leiden tot onoverkoombare problemen. Halen we het einde van de maand? Hoe kunnen mijn drie kinderen afstandsonderwijs volgen, met één oude computer? Ga ik toch minstens eten voor hen kunnen kopen?

Vaak kan een kleine tussenkomst wonderen doen, maar is het zaak om snel in te grijpen om veel groter leed te vermijden. Dat is precies wat Caritas Hulpbetoon doet met haar Crisisfondswerking:  met kleine stapjes, maar gestaag, bieden we kansen aan kwetsbare mensen om hun leven na een tegenslag terug in handen te nemen en op de rails te zetten.

Via de Crisisfondswerking geeft Caritas Hulpbetoon mensen die echt in nood zitten, een steuntje in de rug, en op die manier ook de kans op een nieuwe start. Onze Crisisfondswerking vormt daarmee een hoeksteen van de werking van Caritas Hulpbetoon, dag in dag uit. In deze CH-Info laten we u ook kennismaken met enkele van de gezichten achter de crisisfondsen, en laten we hen aan het woord over hun ervaringen.

We vragen u opnieuw om een gift te overwegen: we hebben uw steun immers broodnodig, om onze werking blijvend mogelijk te maken. Nu meer dan ooit. Uw gift laat ons toe mensen, die door brute pech of door de impact van de crisis kopje onder dreigen te gaan, toch in staat te stellen om het hoofd boven water te houden, en zo de hoop te zien weerkeren op een meer rooskleurige toekomst.

Mogen we ook ditmaal opnieuw op U rekenen? Van harte dank!

Inhoud

  • Eén jaar later, helpen blijft nodig
  • Crisisfondsen binnen Caritas Vlaanderen
  • Gezichten achter de Crisisfondsen
  • Wie vraagt ons om steun?

Download hier de pdf