CH INFO NR 45

Caritas Hulpbetoon Info 45

Beste sympathisant(e), In juli vorig jaar werd ons land, net als de buurlanden, getroffen door extreme regenval en overstromingen. De omvang van de ramp was ongezien. Op enkele uren tijd verloren tienduizenden mensen hun hele hebben en houden.

Gelukkig waren ook de hulpverlening en de golf van solidariteit die spontaan op gang kwamen, massaal. Talloze vrijwilligers gingen in de getroffen regio’s helpen met voedselbedeling en opruimingswerken. Een voorbeeld van nationale solidariteit, waarbij helpen op de eerste plaats kwam.

Toen reeds was duidelijk dat de heropbouw een werk van lange adem zou zijn. De ramp blijft ook vandaag nog zeer actueel, ook al is ze uit het nieuws verdwenen. Vele getroffen bewoners waren al sociaal zeer kwetsbare mensen, die nu ook hun woning kwijtspeelden. Duizenden woningen verdwenen in het kolkende water, terwijl de nood aan woningen daarvoor ook reeds enorm was. Sommigen van hen logeren al die tijd bij familie, vrienden of kennissen, anderen keerden terug maar moeten het nog steeds stellen zonder afdoende verwarming. Het zal voor velen opnieuw een grimmige winter worden.

We deden met Caritas Hulpbetoon vorig jaar uitdrukkelijk beroep op uw hulp. Die was ronduit overweldigend. Meer dan 350.000 euro konden we zo bestemmen voor hulpverlening. Het grootste deel daarvan is ofwel reeds uitgegeven, of minstens toegekend. Op de volgende pagina’s vind je daarvan enkele voorbeelden.

Maar de nood blijft torenhoog. Voor velen is de verzekering geen oplossing, omdat ze niet verzekerd waren, of omdat de economische waarde van hun schamele huisraad nauwelijks wat voorstelde. Zij komen wel in aanmerking voor het Rampenfonds, maar ook dat is een langzaam proces, waarbij slechts een zeer beperkt aantal dossiers is behandeld.

Ondertussen blijft onze hulp noodzakelijk: kleine renovaties, meubels en huishoudelijke apparaten, administratieve ondersteuning. Willen we dit ook de volgende maanden en de volgende winter blijven doen, dan zijn bijkomende middelen nodig. Daarom kloppen we opnieuw bij u aan.

Helpt u ons helpen?

Inhoud

 • Na de overstromingen. Eén jaar later
 • Wat is de situatie vandaag?
 • Caritas Hulpbetoon en Caritas Secours
 • Waar gaat welke hulp naartoe?
 • Enkele concrete voorbeelden
  • Chaînes de Services et d’Amitié
  • Télé-Service Verviers
  • Benoît & Michel
  • Côté Solidarité
 • Bedankt voor uw steun
 • Fiscale aftrekbaarheid

Download hier de pdf