CH INFO 50

Caritas Hulpbetoon Info 50

Beste sympathisant(e),

De krantenberichten van de eerste weken van het schooljaar logen er niet om:  ‘4 op de 10 leerkrachten zien meer lege brooddozen in de klas: Alle signalen wijzen erop dat het almaar vaker voorkomt’ (De kop van De Morgen op 16 september)

De boodschap is niet nieuw, er is dan ook al heel wat onderzoek rond gebeurd en er zijn al heel wat initiatieven genomen. Wel verrassend is de omvang ervan: 40 % van de leerkrachten komt er dus mee in aanraking. Het gaat dus niet om een geïsoleerd gegeven.

Ook bij Caritas Hulpbetoon worden we gewaar hoezeer de armoede ook in de schoolloopbaan van de kinderen doordringt en er vaak een zware hypotheek op legt. Je met een lege maag concentreren, is niet eenvoudig: op een lege maag plakt geen leerstof…

We krijgen de vragen om steun vaak via een andere weg: via aanvragen binnen onze Crisisfondswerking, voor de ondersteuning van gezinnen die het moeilijk hebben. Men spaart zichzelf het eten uit de mond om de kinderen te kunnen voeden, maar ook dan lukt het niet altijd om hen een gevulde brooddoos mee te geven. Schoolrekeningen zijn al evenzeer een probleem. En meisjes die geen menstruatieproducten kunnen kopen, blijven van school weg. Ook in deze aanvragen zien we een stijging… Met onze Crisisfondsmiddelen proberen we hier een antwoord op te bieden.

Tegelijkertijd willen we, naast individuele hulp via de Crisisfondswerking, in de komende maanden ook werk maken van een projectmatige aanpak, waarbij individuele scholen eigen initiatieven kunnen voorstellen. Een school die een actie organiseert om lege brooddozen tegen te gaan, door soep of een gezond tussendoortje aan te bieden, op welke wijze ook, of eventueel gratis menstruatiemateriaal aanbiedt, kan via een projectaanvraag bij Caritas Hulpbetoon op lokaal niveau middelen werven. Op die manier willen we deze acties stimuleren en er meer zichtbaarheid aan geven en bovendien de schenkers verzekeren dat hun geld goed besteed wordt.

Maar ook vandaag rekenen we al op uw steun. Met de opbrengst van deze mailing willen we hier een tandje bij steken, zodat we deze hulpaanvragen kunnen blijven ondersteunen.

Helpt U ons helpen ?

Inhoud

  • Op een lege maag plakt geen leerstof
  • Lege brooddozen
  • Ook Caritas Hulpbetoon doet mee
    • Individuele hulpvragen
    • Scholen in actie, met steun van Caritas Hulpbetoon
  • Oproep tot steun
  • Een woord van dank

Download hier de pdf