CH Info 8

Caritas Hulpbetoon Info 8

Editoriaal

Met deze Caritas Hulpbetoon Info richten we ons tot u met een vraag voor steun voor toch wel een ongewone doelgroep: zelfstandigen in armoede.

Het zijn niet onmiddellijk de mensen die we met ‘armoede’ associëren. Veeleer het omgekeerde: rond zelfstandigen hangt een aureool van rijkdom, mensen die het gemaakt hebben, die met hard werken een mooi leven hebben opgebouwd en aan wie iedereen kan zien dat ze er warmpjes bijzitten. Mensen ook die de economie doen draaien en werk verschaffen aan anderen.

Dat is ongetwijfeld juist. En daar ligt ook de aantrekkingskracht van het zelfstandig bestaan. Maar er zijn er ook heel wat bij wie het net niet gelukt is, die door economische of persoonlijke tegenslagen of ziekte achteruitgeslagen zijn, en vaak tot een faillissement gedwongen. En dan zijn er voor een zelfstandige nauwelijks vangnetten. Daarom is de groep zelfstandigen die onder de armoedegrens vallen ook zo groot: 15 %, tegenover 6 % van de loontrekkende bevolking. In plaats van het – zelfs beperkte – vangnet van de werkloosheid, blijven er vaak torenhoge schulden. En schaamte, waardoor armoede bij zelfstandigen vaak verborgen blijft en verborgen gehouden wordt.

Toch kunnen mits begeleiding in een vroeg stadium, bij velen de ergste gevolgen zo niet vermeden, dan toch verzacht worden. Met de opbrengst van deze actie willen we organisaties zoals Efrem die in de bres springen voor deze mensen, de nodige werkingsmiddelen geven om tussen te komen. Soms volstaan een paar honderd euro, of zelfs minder, om een helse molen van oplopende schulden te stoppen.

Help ons helpen! Mogen wij ook nu weer op u rekenen? Van harte dank bij voorbaat!

Inhoud

  • Armoede bij zelfstandige ondernemers. De harde realiteit
    • Efrem
    • Tussenstap
    • Boeren op een Kruispunt
  • Kleine bedragen met grote gevolgen

Download hier de pdf