Letterkaravaan is een pilootproject waarbij we een educatief aanbod op maat ontwikkelen voor rondtrekkende kinderen en jongeren. Onze focus ligt in eerste instantie op het leren lezen en schrijven. We beogen de rondtrekkende kinderen vaardigheden te laten ontwikkelen die hen helpen volwaardig deel uit te maken van onze samenleving. En we willen mee bruggen bouwen naar het reguliere onderwijs en het vertrouwen van de kinderen in dat onderwijs vergroten.

Aanleiding

Dit proefproject is in januari 2023 ontstaan vanuit de noden die we detecteerden bij de ontmoetingen met rondtrekkenden binnen ons project Referentieadressen. We boden gezinnen de kans om in te stappen in dit educatieve proefproject bij hen thuis. Want door hun nomadische levensstijl kunnen de kinderen moeilijk deelnemen aan het reguliere onderwijs, ookal zien de ouders wel het belang in van scholing en geletterdheid.

Huidige status

Momenteel begeleiden we 7 kinderen van 3 gezinnen in Brussel.

In ons team betrekken we drie ESC-vrijwilligers (European Soldarity Corps): Massimiliano Festuccia, Alida Battaglia en Amaia Azpiroz.

Meer info of vragen: Nha Truc Le,  nhatruc.le@caritas.be

We voeren dit project uit met eigen middelen, en zijn verheugd dat we vanaf januari 2024 steun krijgen van het De Warmste Week Fonds! Binnen het DWW-project 'Opgroeien en openbloeien op de weg' willen we naast de schoolse focus ook culturele activiteiten en ontmoetingen organiseren: musea ontdekken, mensen met andere achtergronden ontmoeten, groepsspellen doen. Zo hopen we de wereld van de rondtrekkende kinderen te verbreden en hen mogelijkheden te geven zich verder te ontplooien. Ook digitale leermethoden hopen we te kunnen toevoegen.

Massimiliano Festuccia

Ik kreeg de kans om als Europees vrijwilliger bij Caritas ervaring op te doen. Binnen mijn team werken we aan een pilootproject rond pedagogische ondersteuning aan Rom-jongeren: 'Letterkaravaan'. Onze doelgroep zijn kinderen die om verschillende redenen nog nooit naar school zijn geweest. Daarom missen ze de basiskennis die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen in de moderne maatschappij.

Massimiliano Festuccia

Europees vrijwilliger

Gerelateerde artikels