Caritas lanceert gratis e-course over Roma, bedoeld voor OCMW en politie

'Pakiv' betekent hoop en respect in het Romanes. Met de e-course richten we ons in de eerste plaats op OCMW-medewerkers en politiekorpsen en willen we werken aan positieve verbinding met Roma.
De e-course is gratis, publiekelijk toegankelijk en bestaat uit 4 modules:

Doelstellingen vorming

  1. De deelnemers beschikken over meer informatie over Roma die hen in staat stelt met meer kennis over de doelgroep te handelen en met hen in interactie te gaan. 
  2. De deelnemers zijn zich meer bewust van hun eigen reflectiekader en oordeel in relatie tot Roma en hun cultuur. 
  3. De deelnemers verwerven meer inzicht in de positieve of moeilijke interacties die zich voordoen in werksituaties met Roma en kunnen hieruit verbindende elementen destilleren voor hun eigen praktijk. 

Interesse?

Ga naar de e-course