Gesprek met Voyageurs Gaandeweg over het beheer van een referentieadres voor woonwagenbewoners

Caritas Vlaanderen bezocht de vzw Voyageurs Gaandeweg. De vzw biedt net als ons een referentieadres aan woonwagenbewoners aan. We spraken er voorzitter Remi Beirinckx die de vzw momenteel afbouwt, omwille van zijn ouderdom, maar hier eerder talloze mensen mee hielp.

Ik nam contact op met de scholen. De scholen stoorden zich aan het gedrag van de kinderen: hun inzet voldeed niet aan de verwachtingen. Kinderen gingen ook maar weinig naar het kleuteronderwijs. Maar door het kleuteronderwijs te missen, liepen ze een achterstand op voor de leerjaren. Ik moedigde de ouders dus ook aan om hun kinderen naar school te sturen. Foorkramers hadden hun administratie meestal op orde, bij andere woonwagenbewoners kwam het soms voor dat ze met een schoendoos vol aangetekende brieven aan mijn deur aanklopten. Vooral de ouderen hadden moeite, sommigen waren analfabeet. De jongeren trokken meestal hun plan.

Remi Beirinckx

priester en voorzitter van Voyageurs Gaandeweg

Caritas