In 't kort

 • Het werkterrein van de vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius bevindt zich op de Palliatieve afdeling (straat 84) van het AZ Sint-Lucas te Gent.
 • Biedt bijkomend comfort aan palliatieve patiënten van de afdeling
 • Ondersteunt de vrijwilligerswerking op de afdeling
 • Biedt rouwondersteuning aan nabestaanden

Dagelijkse werking

“In 1991 werd de vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius opgericht om terminale zieken en hun familie de kans te geven, om indien thuiszorg onmogelijk werd, toch op een comfortabele manier – en dit op lichamelijk, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel vlak – afscheid te kunnen nemen.” Aan het woord is Leentje Slock, coördinator van de vzw. “In 1992 richtte de vzw een afdeling Palliatieve Zorg op in het toenmalige Sint-Vincentiusziekenhuis (ondertussen onderdeel van het AZ Sint-Lucas).

Tot 1998 was de basiswerking afhankelijk van acties en fondsenwerving. Vandaag wordt een groot deel van de basiswerking van de afdeling gesubsidieerd door de overheid via de verpleegdagprijs die aan het AZ Sint-Lucas uitgekeerd wordt. De vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius wil verder zorgen voor het extra in de zorg, extra’s die beantwoorden aan reële noden binnen de afdeling en de maatschappij. We geven de mensen extra comfort, begeleiden de vrijwilligers op de afdeling en ondersteunen de naastbestaanden. In die extra’s komt de overheid niet tussen."

In de palliatieve zorg leer je vooral hoe kostbaar en intiem het leven is en kan zijn. Het zijn heel kleine en eenvoudige dingen die het leven zin en betekenis geven: een blik, een aanraking, gezien en erkend worden, authentieke aanwezigheid, een lekkere maaltijd, een hand- of voetmassage, een heerlijk bad, liefdevol gewassen worden, een bezoekje, een korte wandeling, een aperitiefje, … De mogelijkheden zijn eindeloos en allesbehalve spectaculair, maar zo nodig.

Vrijwilliger vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius

Leentje: "Onze afdeling telt 12 bedden, dat is het maximaal toegestane aantal. Patiënten komen vooral uit ons eigen ziekenhuis, maar een klein aandeel komt uit andere ziekenhuizen of uit woonzorgcentra. Wie bij de verzorging van een palliatieve patiënt betrokken is, kan een aanvraag doen voor opname op onze afdeling. Een opname kan maar na overleg tussen de behandelende arts of de huisarts en de verantwoordelijke arts van de afdeling. Maar het is nog steeds de patiënt zelf (of de familie ervan) die beslist om op de palliatieve afdeling te worden verzorgd. We krijgen vaak te horen dat de familie spijt heeft dat ze hun familielid zo laat naar de afdeling hebben gebracht. Hadden ze beter geweten, dan hadden ze hem/haar eerder laten komen, vertellen ze me.”

Sponsoring

Leentje: “We organiseren evenementen met sponsoringsdoeleinden, om de werking van onze vzw te financieren. Op de Dag van de Palliatieve Zorg verkopen we koekjes, we houden eind november een driedaagse geschenkenbeurs en met Valentijn organiseren we een wafelverkoop. Daarnaast zijn er ook steeds kaartjes bij ons te koop en kunnen mensen voor een vrije bijdrage koffie en frisdrank verkrijgen.

We krijgen steun van Caritas Hulpbetoon voor vijf projecten waarbinnen één beroepskracht tewerkgesteld wordt. Ik werk namelijk 40% en mijn loon steunt volledig op giften. Het doel van de vijf projecten is:

 • de blijvende vorming en ondersteuning van de meer dan 40 vrijwilligers op de afdeling.
 • de georganiseerde opvang, begeleiding en ondersteuning van nabestaanden in de periode van rouw.
  Er wordt jaarlijks een gedachtenisviering georganiseerd, waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. De viering wordt geleid door de hoofdverpleegkundige of een psycholoog.
 • de sensibilisering, externe communicatie en ondersteuning van acties
 • het creëren van een huiselijk gevoel en extra comfort op de afdeling.
  We bieden schoonheidsbehandelingen aan (massage, pedicure, manicure). En we organiseren vrijblijvende muzikale momenten op zondag (‘Mmoz-art’), waarbij we een muzikant uitnodigen om een uurtje livemuziek te brengen, voor de patiënten en hun op dat moment aanwezige bezoekers.
  nze afdeling is 2 jaar geleden verhuisd naar een nieuw gebouw. Dat moest ingekleed worden voor een huiselijke sfeer, met planten, kaders aan de muur, een vliesbehang met bomen erop, … De verpleging kijkt wat nodig is en wij sponsoren de materialen met de vzw. Ook financiert de vzw de zorg voor de huisdieren (papegaai en andere vogeltjes, aquarium en onze vizsla, Maurice, de huishond.
 • logistieke en administratieve ondersteuning van de afdeling. Ik doe de boekhouding, verslaggeving, organisatie van de evenementen, coördinatie van de vrijwilligers en verzorg de boodschappen voor de mensen.”

Vrijwilligerswerking

Leentje: “We kunnen rekenen op zo’n 40 vrijwilligers. Er zijn vaste vrijwilligers die wekelijks op vaste tijdstippen komen, vrijwilligers die bloemstukken maken op donderdagnamiddagen en zij die helpen bij de evenementen.

De hoofdverpleegkundige licht de vrijwilligers in over de toestand van de mensen. Zodoende zijn ze op de hoogte van welke specifieke noden de mensen hebben. Ze vervullen de functie van gastheer/gastvrouw voor de patiënt en zijn bezoekers, bieden emotionele ondersteuning, maar evengoed hulp bij de praktische organisatie op de afdeling. Ze ondernemen ook individuele activiteiten met de patiënten: een wandeling maken, de krant voorlezen, waken. De vrijwilligers kunnen rekenen op permanente vorming.”

Enkele getuigenissen

“Wij willen jullie oprecht bedanken om er te zijn voor ons en voor mijn mama tot op het einde! De zorg, de babbels, … betekende veel! Voor mij was het ook een meerwaarde dat mijn hond Rumba hier de hele periode kon blijven. Ze was een steun en verstrooiing voor mij.
Mijn mama heeft gevochten tot op het laatste einde, het was te vroeg om te gaan, dat was duidelijk. Maar het moest en dankzij jullie is dat mogen gebeuren zonder pijn en in alle rust, net zoals ze was!”

Nabestaande

“Bedankt voor de rust. Bedankt voor de tijd.
Dank voor het luisterend oor. “Hoe gaat het met u?”
Dank om door te vragen: “Hoe gaat het echt met u?”
Bedankt voor het spiegeleitje op mijn boterham
Dank voor de huiselijke sfeer, voor de zon in de veranda, voor de papegaai die ‘koeke’ vraagt
Bedankt voor de sereniteit, voor het gedempte kaarslicht
Bedankt dat ik mocht mee helpen met de verzorging, dat heeft mij erg geholpen met de verwerking en het afscheid.
Veel liefs aan jullie allen. Jullie zijn een topteam.”

Nabestaande

Contact

Palliatieve Zorg Sint-Vincentius vzwPalliatieve Zorg Sint-Vincentius
AZ Sint-Lucas Gent, op de afdeling Palliatieve Zorg (straat 84)
Groenebriel 1
9000  Gent
www.vzw-palliatief.be

Coördinator: Leentje Slock
T +32(0)9 224 52 03 
leentje.slock@azstlucas.be

Andere organisaties die wij ondersteunen