Het zal ons een zorg zijn

Het zal ons een zorg zijn

De tekst die hier werd opgenomen is de weergave van de lezing van prof. Herman Noordegraaf in het kader van de platformbijeenkomsten van Caritas Vlaanderen in mei 2003.

‘Platformbijeenkomsten’ zijn ontmoetingsmomenten die door Caritas Vlaanderen georganiseerd worden op verschillende locaties in Vlaanderen. Beleidsverantwoordelijken en medewerkers van Caritas Vlaanderen komen er samen met mensen uit de diverse werkvelden om in relatief beperkte groep van gedachten te wisselen rond actuele thema’s die door een externe spreker worden ingeleid.

Inhoud

 • Kerken en zorg: een lange traditie
 • Zorg nader bezien
 • Kerkelijke betrokkenheid bij zorg(instellingen)
 • Mogelijkheden voor kerken
  • Kerken als deelnemer in de zorgverlening
  • Kerken als deelnemer in het beleid
  • Kerken als pleitbezorgers bij de beslissingsnemers
  • Kerken als menings- en cultuurvormende kracht
 • Eigen karakteristieken van kerkelijke activiteiten