Hoe zit dat eigenlijk met euthanasie?

Hoe zit dat eigenlijk met euthanasie?

Dit Cahier bevat twee grote delen. In het eerste deel wordt gefocust op de wet en de praktijk van euthanasie in Vlaanderen. In begrijpelijke taal, door middel van vraag en antwoord, krijgt de lezer een inleiding in de euthanasiekwestie. Heel wat onduidelijkheden en verkeerde interpretaties worden aangepakt en gecorrigeerd. Het tweede deel bevat elementen om op een christelijke manier na te denken over euthanasie. Het vertrekpunt is telkens een vaak gehoorde uitspraak over euthanasie. Aan de hand van deze uitspraken wordt een reflectieproces op gang gebracht. Het Cahier wil de lezer niet een bepaalde mening opdringen. Bedoeling is om vanuit christelijke inspiratie een aantal zaken mee te geven aan de lezer, om over na te denken. Aan de hand van deze twee delen kan de lezer een persoonlijk en goed geïnformeerd oordeel vormen over euthanasie.

In bijlage zijn ook de standpunten toegevoegd van Caritas Vlaanderen en haar verbonden enerzijds, en van de bisschoppen anderzijds. Bovendien werd een ‘levenstestament inzake medische behandeling’ toegevoegd. Dit is een uitneembaar document dat de patiënt kan invullen om zijn of haar wensen kenbaar te maken inzake het levenseinde. Op die manier worden waardige alternatieven geboden voor euthanasie (niet-behandelbeslissingen, comfortzorgen, pijncontrole, palliatieve sedatie,…). Het document is in drievoud opgenomen, en is bestemd voor de vertrouwenspersonen van de patiënt. Hoewel het document geen juridische waarde heeft, is het toch een belangrijke verklaring waar in de praktijk rekening mee kan gehouden worden.

Dit Cahier richt zich naar een heel breed publiek. Zowel patiënten, familieleden als hulpverleners vinden er heel wat informatie in om voor zichzelf een oordeel te vormen over euthanasie.

Inhoud

 • Voorwoord
 • Euthanasie: de wet en de praktijk
  • Wat is euthanasie? En komt dit vaak voor?
  • Welk recht geeft de euthanasiewet?
  • Wie kan euthanasie vragen en wie mag ze uitvoeren?
  • Wat moet de arts bij jou nagaan als je euthanasie vraagt?
  • Welke andere personen dan jezelf moet de arts die eventueel tot euthanasie overgaat, raadplegen?
  • Wat moet je als patiënt doen om officieel euthanasie te vragen?
  • Indien je nog lang kan leven met je nochtans ongeneeslijke aandoening, kan je dan euthanasie vragen?
  • Duurt een euthanasieprocedure lang?
  • Wat als de behandelende arts geen euthanasie wil uitvoeren?
  • De uitvoering van euthanasie
  • Wat kan je ‘op papier zetten’ in verband met euthanasie?
  • Wat heeft palliatieve zorg met de euthanasiewet te maken?
 • Euthanasie: wat ‘moet’ ik daarvan denken?
  • Euhanasie en de angst voor lijden en sterven
  • Euthanasie en verlossing uit het lijden
  • Euthanasie: wat het niet is
  • Euthanasie en de vele euthanasievragen die verdwijnen
  • Wat als de vraag blijft? Wat is er in Gods naam tegen euthanasie?
  • Euthanasie, doden en zelfdoding
  • Euthanasie en zelfbeschikking
  • Euthanasie en solidariteit als kracht en oproep
  • Euthanasie en de omgeving van de ziekte
  • Euthanasie en geloof in Jezus van Nazareth
  • Euthanasie en medewerking van katholiek hulpverleners
  • Euthanasie bij terminale patiënten. Standpunt van Caritas Vlaanderen en haar verbonden