Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008

Editoriaal

2008 was voor Caritas Vlaanderen op vele vlakken een jaar van overgang en reflectie. In het voorafgaande jaar was heel wat werk verricht naar aanleiding van de viering van 75 jaar Caritas, waaraan alle geledingen hun bijdrage hadden geleverd. Het jaarverslag viel als het ware samen met het overzicht van de jubileumactiviteiten. Daarna is 2008 een ‘light year’ geweest, zoals dit ook in Europees jargon heet. Een jaar om te herbronnen en nieuwe plannen te maken voor de volgende jaren. In die zin heeft Caritas Vlaanderen in 2008 een beging gemaakt met een diepgaand reflectieproces, dat in 2009 zal uitlopen op een grondig hertekenen van haar opdracht en positionering. Ook de rol van de diocesane Caritasstructuren wijzigt daarbij zeer grondig.

Het afgelopen jaar 2008 was ook nog op een ander vlak een jaar van overgang: Op 8 mei gaf prof. Willy Geysen, na bijna 12 jaar, de voorzittershamer door aan Guido Van Oevelen. Erevoorzitter Geysen heeft in zijn periode als voorzitter van Caritas Vlaanderen stevig zijn stempel gedrukt op de koers van de vereniging en haar tevens organisatorisch hervormd. We wuifden hem uit met een feestzitting van de Algemene Vergadering gevolgd door een stemmige receptie in de Faculty Club. Zijn afscheidswoord, dat hij formuleerde in het editoriaal van de Caritas Nieuwsbrief van april, vindt u terug in dit jaarverslag. Als afscheidnemend voorzitter bracht prof. Geysen ook een opgemerkte tussenkomst op de Regionale Conferentie van Caritas Europa.

Toch betekent dit ‘overgangsjaar’ niet dat er niets zou gebeurd zijn. In de verschillende werkgroepen en commissies werd gestaag doorgewerkt aan publicaties, cahiers en studiedagen. Twee nieuwe Caritas Cahiers zagen het licht: een cahier rond ‘Deugdelijk Bestuur’ en een ander rond identiteit: ‘Zorg met hart en ziel’. Rond dit laatste cahier werd op 7 oktober 2008 ook een studiedag georganiseerd met als thema ‘Identiteit als belofte’.

En vanuit de werkgroep armoede werd ook binnen de voorzieningenwereld een ganse bewustmakingscampagne opgezet in samenwerking met Welzijnszorg. Het thema van de adventscampagne 2008 was dan ook: ‘Armoede schaadt de gezondheid’. Caritas Vlaanderen stond pal achter dit campagnethema en wenste zich actief in te spannen om de Caritasvoorzieningen voor deze campagne te sensibiliseren. Een actief verhaal ook van netwerking dat ook in de toekomst een belangrijk aspect van onze werking zal uitmaken.

Download hier de pdf