Caritas Solidariteit en zorg in beweging

Solidariteit en zorg in beweging

Dit Caritas Cahier brengt een inspirerende spanningsverhouding tot stand tussen de opdrachtsverklaring van Caritas Vlaanderen (goedgekeurd door de Raad van Bestuur in april 2002) en de eerste encycliek van Paus Benedictus XVI, ‘Deus Caritas est’ (Kerstmis 2005).

De verschillende paragrafen van de opdrachtsverklaring zijn een richtinggevend baken voor de dagelijkse werking van de diverse caritasgeledingen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van beschouwingen die in de loop van 2005-2006 verschenen in de Caritas Nieuwsbrief. De thema’s die aan bod komen, worden telkens ook belicht vanuit de encycliek, en dit levert verrassende perspectieven op. Ten slotte zijn in het cahier ook een aantal aanzetten voor gesprek opgenomen. Het noodzakelijke reflectieproces over opdracht en inspiratie wordt op die manier voortdurend levendig gehouden in de verschillende terreinen van de voorziening.

Inhoud

  • Inleiding
  • Opdrachtsverklaring
  • Teken van hoop in de wereld van vandaag
  • De mens centraal
  • Naar de wortels van de Caritaswerking
  • Een gezamenlijk gedragen project
  • Overlegforum en samenwerkingsverband
  • De pluralistische context