Zorg na het overlijden

Zorg na het overlijden

De oktoberdagen van 2005 stonden in het teken van de zorg na het overlijden. In dit Cahier vindt u de voornaamste bijdragen van dit symposium.

Het accent ligt vooral op de goede zorg die geboden wordt in christelijke zorginstellingen in Vlaanderen. Daarbij staat de continuïteit van de zorg voor en na de dood centraal. Ook de samenwerking tussen de zorgvoorziening en de begrafenisondernemer komt aan bod.

J. Bleyen (historicus) geeft een recente geschiedenis van de dood, en benadrukt vooral de rijke diversiteit van de hedendaagse omgang met sterven en dood. A. Polspoel (docent en auteur) schetst vanuit psychotherapeutisch perspectief hoe hulpverleners nabij kunnen zijn in het proces van afscheid nemen en rouwen. K. Depoortere (Vicaris en hoogleraar) houdt vanuit pastoraaltheologische invalshoek een pleidooi voor de sterke inhoudelijke rituelen die het afscheidsproces kunnen begeleiden. Verder vindt u er ook nog een bijdrage van Mgr. R. Vangheluwe, een nota over ‘zorg na het overlijden’, en de verslagen van de workshops. Deze workshops belichtten praktische aspecten over de zorg na het overlijden.

Dit cahier vormt een handzame leidraad om in de voorziening te reflecteren over de menswaardige zorg na het sterven van de patiënt of bewoner. U vindt er tal van praktische aandachtspunten. Tegelijk is het een omvangrijke informatiebrochure over hoe de zorg na het overlijden georganiseerd wordt in christelijke verzorgingsinstellingen.

Inhoud

 • Inleiding
 • Verbondsnota ‘zorg na het overlijden’
 • Drie lezingen
  • ‘Een geschiedenis van de dood? Nieuwe perspectieven’
  • ‘Begeleiding van verliesverwerking’
  • ‘Wijwater, zalf en licht. Christelijke rituelen tijdens het stervensproces’
 • Bezinning
 • Pastorale respons en reflectie
 • Verslag van de workshops
 • Voorstelling van ‘Afscheid van het leven’