Caritas Vlaanderen Spiritwijzer voor de sector voor mensen met een beperking

Spiritwijzer voor de sector voor mensen met een beperking

Spelenderwijs in gesprek gaan over zingeving

Om ook binnen de sector personen met een beperking met de spiritwijzer aan de slag te kunnen, werd het instrument door verschillende pastores werkzaam in voorzieningen voor personen met een beperking, verder uitgewerkt tot een spelvorm. Aan de hand van een dobbelsteen en kaarten met zowel een foto als vragen kan iedere zorgverlener een gesprek aangaan over zingeving.
Er worden daarbij zes dimensies onderscheiden: Vasthouden/Loslaten, Samen/Eenzaam, Kracht/Moedeloos, Blij/Droevig, Hoop/Wanhoop, en Vragen.

Je kan de spelvorm gebruiken bij een individueel gesprek met een cliënt of bewoner, in kleine gespreksgroepjes, of in andere sociale verbanden als een teambespreking of een multidisciplinair overleg. De spiritwijzer, het spel biedt kansen om stil te staan zowel bij de spiritualiteit en zingeving van de mensen die je begeleidt, als bij je eigen spirituele en zinbeleving als begeleider.

Ook hier is het daarom aangewezen dat het werkinstrument ingebed is in een interdisciplinaire zorgvisie waarbij spiritueel zorgverleners of pastores de aandacht voor de spirituele dimensie kunnen bewaken.

De creatieve werkvorm leent zich hiernaast ook tot gebruik in andere contexten. Zo biedt deze spiritwijzer eveneens kansen tot gesprek rond zingeving in het jeugdpastoraat, de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gevangenispastoraat. Ook in het godsdienstonderwijs of in de catechesewerking van een parochie of pastorale zone kan deze spiritwijzer een plaats krijgen. De werkvorm kan een aanzet zijn om zingeving en spiritualiteit ter sprake te brengen in andere sociale verbanden zoals multidisciplinaire teams, collegiaal overleg en vrijwilligerswerkingen.

Wens je meer informatie?

  • Vorming op maat rond de Spiritwijzer?
  • Bestellen van een Spiritwijzer?
  • Meer informatie over een Spiritwijzer?

Ga naar Spiritwijzer

Bekijk onze andere Spiritwijzers