Caritas Vlaanderen Spiritwijzer voor de sector voor mensen met een beperking

Spiritwijzer voor de sector voor mensen met een beperking

Spelenderwijs in gesprek gaan over zingeving

Om ook binnen de sector personen met een beperking met de spiritwijzer aan de slag te kunnen, werd het instrument door verschillende pastores werkzaam in voorzieningen voor personen met een beperking, verder uitgewerkt tot een spelvorm. Aan de hand van een dobbelsteen en kaarten met zowel een foto als vragen kan iedere zorgverlener een gesprek aangaan over zingeving.
Er worden daarbij zes dimensies onderscheiden: Vasthouden/Loslaten, Samen/Eenzaam, Kracht/Moedeloos, Blij/Droevig, Hoop/Wanhoop, en Vragen.

Je kan de spelvorm gebruiken bij een individueel gesprek met een cliënt of bewoner, in kleine gespreksgroepjes, of in andere sociale verbanden als een teambespreking of een multidisciplinair overleg. De spiritwijzer, het spel biedt kansen om stil te staan zowel bij de spiritualiteit en zingeving van de mensen die je begeleidt, als bij je eigen spirituele en zinbeleving als begeleider.

Ook hier is het daarom aangewezen dat het werkinstrument ingebed is in een interdisciplinaire zorgvisie waarbij spiritueel zorgverleners of pastores de aandacht voor de spirituele dimensie kunnen bewaken.

De creatieve werkvorm leent zich hiernaast ook tot gebruik in andere contexten. Zo biedt deze spiritwijzer eveneens kansen tot gesprek rond zingeving in het jeugdpastoraat, de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gevangenispastoraat. Ook in het godsdienstonderwijs of in de catechesewerking van een parochie of pastorale zone kan deze spiritwijzer een plaats krijgen. De werkvorm kan een aanzet zijn om zingeving en spiritualiteit ter sprake te brengen in andere sociale verbanden zoals multidisciplinaire teams, collegiaal overleg en vrijwilligerswerkingen.

Spiritwijzer Sector voor mensen met een beperking bestellen

Bestel Spiritwijzer Sector voor mensen met een beperking

Bovenstaande link leidt naar een bestelformulier. Wanneer wij dit ingevulde formulier van jou ontvangen, zenden we jou een e-mail met verdere details over de betaling per overschrijving en de verzending. Wanneer wij jouw overschrijving hebben ontvangen, sturen wij jou via bpost de Spiritwijzer Sector voor mensen met een beperking naar het adres dat je hier invulde. 

Vragen/ Info

Tony De Jans
Stafmedewerker pastoraal en identiteit  
tony.dejans@caritas.be
M +32(0)475 36 76 55

Onze andere Spiritwijzers (materialen)