Caritas Vlaanderen Spiritwijzers

Spiritwijzers

In de context van zorg- en welzijnsvoorzieningen, in de interactie tussen zorgverleners en patiënten of bewoners, komen vaak diepmenselijke thema’s aan bod. Vaak ook worden de zogenaamde ‘trage vragen’ gesteld, hoewel het niet evident is om tijd en ruimte te maken voor dergelijke vragen. Bovendien is een ander taalregister nodig om over levensvragen met elkaar te spreken. In vele zorgvoorzieningen wordt een aanbod van spirituele zorg georganiseerd om mensen te helpen bij deze levensvragen.

De spiritwijzer is een instrument dat ontwikkeld is om zorgverleners te ondersteunen en toe te rusten om dit gesprek over levensvragen niet uit de weg te gaan. De spiritwijzer is ingebed in een hedendaagse visie op spirituele zorg, en is bedoeld als instrument om verbinding te creëren tussen de eerstelijns-zorgverlening en de pastor of spiritueel zorgverlener op de tweede lijn. Het is zo een zinvol werkinstrument om levensvragen op het spoor te komen.

Onze Spiritwijzers

  Spiritwijzer Thuiszorg

  Spiritwijzer Thuiszorg: een instrument om levens- en zinvragen op het spoor te komen

  Spiritwijzer Ouderenzorg

  Spiritwijzer Ouderenzorg: een instrument voor gesprekken die dieper en verder gaan

  Spiritwijzer Geestelijke gezondheidszorg

  Spiritwijzer Geestelijke gezondheidszorg: Een handreiking om cliënten te empoweren

  Spiritwijzer voor algemene ziekenhuizen

  Spiritwijzer voor algemene ziekenhuizen: een brug tussen eerste- en tweedelijnszorg

  Spiritwijzer voor de sector voor mensen met een beperking

  Spiritwijzer voor de sector voor mensen met een beperking: spelenderwijs in gesprek gaan over zingeving.