CH Info 10

Caritas Hulpbetoon Info 10

Editoriaal

De herfstcampagne van Caritas Hulpbetoon vzw staat in het teken van ondersteuning voor patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg, die omwille van hun ziektetoestand ook financieel in moeilijkheden raken.

Nog maar al te vaak betekent ‘een psychisch probleem’ het begin van een lange lijdensweg. Het verlies van de job en dus van een stabiel inkomen, druk op de relatie, het verlies van vrienden en soms van de partner. Op een moment dat het moeilijk gaat en men alle steun kan gebruiken, staan mensen met een psychische problematiek er vaak alleen voor.

Iemand omschreef het ooit als ‘in een rubberbootje overboord gezet zijn, terwijl het schip waar je op zat gestaag aan de zelfde snelheid vooruit blijft gaan, tot er op termijn niet meer overblijft dan een stipje aan de horizon.’

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg, wordt bewust een beroep gedaan op de draagkracht van de samenleving, om mee zorg op te nemen voor de zwakkeren onder ons, om de zorg zo dicht mogelijk bij deze mensen te brengen, of omgekeerd om deze mensen zo dicht mogelijk aansluitend bij hun eigen leefomgeving zorg te verlenen. Zodat de banden met familie en leefomgeving zo veel als mogelijk kunnen worden behouden, wat het herstelproces alleen maar kan bespoedigen.

Met Caritas Hulpbetoon willen we hier graag onze medewerking aan verlenen. Met relatief kleine bedragen kunnen vaak al belangrijke stappen worden gezet: de overbrugging van een maand huur bij een acute opname (waarvoor ook ‘hotelkosten’ moeten worden betaald) , de inrichting van een appartement van zodra patiënten klaar zijn om mits begeleiding en via beschut wonen terug schuchter de stap naar de samenleving te zetten, kosten voor de kinderen die ook blijven doorlopen… Vaak kunnen enkele honderden euro’s hier al een levensbelangrijk verschil maken!

Met deze oproep vragen we u: help ons helpen, help ons om voor patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg de samenleving binnen handbereik te houden!

We danken u bij voorbaat voor uw steun!

Inhoud

  • De samenleving en geestelijke gezondheidszorg
  • Terugblik: Crisisfonds Oost-Vlaanderen

Download hier de pdf