CH Info 13

Caritas Hulpbetoon Info 13

Editoriaal

Niettegenstaande onze samenleving nogal wat financiële middelen stopt in de uitbouw van de sociale zekerheid en in sociale dienstverlening, blijven we geconfronteerd worden met schrijnende situaties. Mensen vallen door de mazen van het net en hulpverleners komen tot de vaststelling dat er via de uitgebouwde sociale kanalen niets meer voor hen kan worden gedaan. Eén tegenslag krijgt zo een sneeuwbaleffect en kan leiden tot onoverkoombare financiële problemen. Vaak ziek zijn vormt vb. een zware belasting voor wie moet rondkomen met het bestaansminimum, en ook een ziekenhuisopname kan voor mensen die het niet breed hebben het begin zijn van schulden die zich snel opstapelen.

Het bisdom Gent wou zich het lot van deze mensen op een gestructureerde wijze aantrekken. Daarom werd eind 1998 het ‘Crisisfonds Caritas Oost-Vlaanderen’ opgericht binnen Caritas Hulpbetoon. Nu, in 2014 breiden we deze werking verder uit naar de regio’s Limburg en Antwerpen. In het najaar zullen beide nieuwe crisisfondsen eveneens operationeel zijn.

Voldoende reden dus om de focus van deze Caritas Hulpbetoon Info nogmaals te richten op deze ‘crisisfondswerking’, zeker nu de aanslepende crisis er voor zorgt dat kwetsbare mensen nóg kwetsbaarder worden, eens de karige spaarcenten zijn uitgeput. Enkele getuigenissen mogen duidelijk maken hoe een kleine tussenkomst een groot verschil kan maken.

Met deze trimestriële oproep vragen we dan ook uw steun om deze werking blijvend mogelijk te maken én verder uit te bouwen. Uw gift laat ons toe mensen die door tegenslag kopje onder dreigen te gaan, toch boven water te houden en uitzicht op een rooskleuriger toekomst te kunnen laten behouden!

Inhoud

  • De Crisisfondswerking: Caritas Hulpbetoon
  • Enkele cijfers uit 2013

Download hier de pdf