CH Info 18

Caritas Hulpbetoon Info 18

Editoriaal: Huren een onbereikbare droom?

Voor de meesten onder ons is het iets vanzelfsprekend. We komen thuis op een kille avond, hangen onze jas weg, zetten de verwarming wat hoger en maken het behaaglijk warm.

Een huis en een thuis zijn ‘gewone dingen’, maken deel uit van ons leven zonder dat we er bij stil moeten staan. De Belg is met een baksteen in de maag geboren, wordt gezegd: 80 % heeft een eigen huis, en ook wie huurt hoeft zich meestal geen zorgen te maken.

Toch is dat niet voor iedereen het geval: voor sommigen is het vinden van een betaalbare woning met een minimum aan comfort een lijdensweg. Jongeren die een parcours in de bijzondere jeugdzorg hebben gelopen en eindelijk toe zijn aan alleen wonen, ex-gedetineerden, alleenstaande, werkloze ouders met kinderen, mensen die alleen maar op een uitkering kunnen terugvallen.

Waar een bescheiden woning dan nog net tot de mogelijkheden behoort, is vaak de eerste horde er teveel aan: de huurwaarborg die samen met de eerste huur moet worden betaald, en meestal twee maanden huur bedraagt, maakt dat de toegang tot de normale huurmarkt onbereikbaar wordt, en daarmee ook weer veel meer op de helling komt te staan: een vast eigen adres is immers een voorwaarde om voor een aantal diensten in aanmerking te komen.

Met deze septemberactie wil Caritas Hulpbetoon deze mensen een hart onder de riem steken! We willen met deze oproep een beperkt huurwaarborgfonds oprichten, waarmee we mensen een renteloze lening kunnen bieden, om hun huurwaarborg te kunnen betalen, zodat die niet langer een hinderpaal kan zijn om hun leven op de rails te krijgen.

We doen dat zoals steeds in samenwerking met begeleidingsdiensten die borg staan voor een bredere zorg en omkadering.

Mogen we opnieuw op uw steun rekenen?

Alvast bij voorbaat van harte dank!

Inhoud

  • Huren: een onbereikbare droom? De huurwaarborg als te nemen hindernis
    • Huurwaarborgfonds Caritas Hulpbetoon
  • Ondersteuning van alleenstaande ouders met kinderen
  • Evaluatie ondersteuning individuele hulpverlening

Download hier de pdf