CH Info 22

Caritas Hulpbetoon Info 22

Editoriaal: Een warme menselijke ontvangst voor vluchtelingen

Terwijl we deze CH Info schrijven, is een schuchter staakt het vuren van kracht in Syrië. En de wereldmachten praten opnieuw met elkaar. Prille tekenen dat vernietiging niet het laatste woord heeft ? Het kan en het moet, maar het bestand is broos en duurzame vrede nog veraf. En ondertussen zijn miljoenen mensen op de vlucht voor de verschrikkingen en de horror van het conflict. Met op hun netvlies en in hun nachtmerries de steeds terugkerende beelden van dood en verminking, van bombardementen en executies.

Paus Franciscus herhaalde in een boodschap aan de sociëteit van de Jezuïeten dat vluchtelingen meer zijn dan statistieken: Elke vluchteling heeft een naam, een gezicht, een verhaal en een absoluut recht om in vrede te leven en te hopen op een betere toekomst voor zijn zonen en dochters. (…) (Verwelkom hen) zodat hun eerste ervaring van Europa niet de traumatische ervaring wordt van slapen in de kou op straat, maar van een warme menselijke ontvangst’, aldus de paus.

Met Caritas ondersteunen we vluchtelingen in ons land. We vangen vluchtelingen op als ze hier toekomen, en helpen hen in de moeilijke zoektocht naar een geschikte woning, eens ze erkend zijn. Maar we proberen nog zoveel meer te doen: hen vertrouwd maken met het leven in België, het opnieuw opbouwen van vertrouwensbanden en ook het verwerken van de traumatische ervaringen die ze hebben meegemaakt, …

Vluchtelingen beschikken vaak over een enorme veerkracht. Ze hebben duizenden kilometers afgelegd om een veilige plek te vinden en om weer uit het dal te klimmen.

Alléén, lukt het omzeggens nooit, maar met de nodige ondersteuning en in een stabiele omgeving, slagen ze er wél in om opnieuw aan de toekomst te bouwen.

‘Toekomst maken we samen – ook als het moeilijk gaat’, blijft ons uitgangspunt. Met kleine stapjes, maar gestaag, bieden we vanuit Caritas Hulpbetoon kansen aan kwetsbare mensen om hun leven terug in handen te nemen en op de rails te zetten. Aan vluchtelingen, zoals we dat ook aan Belgen doen.

Omdat, met de woorden van paus Franciscus, iedereen een absoluut recht heeft om in vrede te leven, en te hopen op een betere toekomst voor zijn of haar zonen en dochters’.

Deze mensen hebben uw steun broodnodig. Mogen we ook ditmaal rekenen op uw steun? Van harte dank!

Inhoud

  • Een warme menselijke ontvangst voor vluchtelingen
  • Vluchtelingen verwelkomen, huisvesten en op weg helpen: de kracht van parochies!

Download hier de pdf