CH Info 31

Caritas Hulpbetoon Info 31

Editoriaal: Iedereen heeft recht op warmte, ook en vooral in de winter

Op het einde van het jaar vestigen we traditiegetrouw met Caritas Hulpbetoon en samen met alle Caritasgeledingen de aandacht op de precaire omstandigheden waarin vele inwoners van ons land de winter moeten doorkomen.

We versturen deze CH Info reeds in november, nog voor de winter echt losbarst. Dat hopen we tenminste. Want op het weer hebben we geen vat. Het kan een gure, koude winter worden, of een zachte. Hij kan er snel zijn, of nog lang op zich laten wachten. Waar we wel zeker van zijn, is dat het aantal mensen dat nood heeft aan hulp en opvang, ook dit jaar alweer niet zal afnemen. Op de meeste plaatsen wordt nachtopvang voorzien, maar overdag kunnen mensen vaak nog steeds nergens terecht. Hulp blijft dus dringend nodig.

Op de volgende pagina’s bieden we u een overzicht van een aantal projecten die we vanuit deze campagne ondersteuning willen bieden. De lijst is niet volledig, maar geeft toch een beeld van de verschillende vormen van directe hulpverlening die met uw steun gestalte krijgen. We zijn op die manier aanwezig in verschillende steden van het land: Brussel, Gent, Antwerpen, Charleroi, Luik, Mechelen. Het is niet toevallig dat juist in de steden de nood het hoogst is.

Als caritasorganisaties blijven we in onze werking de nadruk leggen op de nood aan huisvesting en opvang, zeker in de winter, en zeker voor families met kinderen. Kinderen moeten kunnen dromen van hun toekomst en plannen maken. Ze moeten niet de uren en minuten tellen die nog moeten wegtikken vooraleer ze een bord warme soep kunnen krijgen.

Maar mensen hebben ook nood aan menselijke warmte, aan contact en ontmoeting. We willen op die manier ook de nadruk leggen op de nood aan erkenning. Het gaat ook om onze persoonlijke betrokkenheid bij mensen in armoede, mensen in nood. In zijn boodschap naar aanleiding van de Werelddag van de armen verwoordt Paus Franciscus het zo:

‘maar toch kan het een teken van samen delen zijn voor hen die in nood verkeren, om de actieve aanwezigheid te voelen van een broeder en een zuster. (…) De zorg van de gelovigen mag zich niet beperken tot een vorm van bijstand - hoe noodzakelijk en gepast op het eerste ogenblik ook -, maar vereist de “aandacht van liefde” die de ander als persoon eert en zijn welzijn zoekt.

Door als Caritasorganisaties samen te werken en onze krachten te bundelen, willen we sterker staan, om samen ook méér te kunnen doen. En we rekenen daarvoor ook opnieuw op U!

Samen kunnen we méér!

Inhoud

 • Iedereen heeft recht op warmte, ook en vooral in de winter
 • Een warme omgeving: vertrekpunt voor een warme toekomst
  • Mechelen: het Koraalhuis
  • Brussel: Brussel Onthaal/ Open Deur (BOOD)
  • Gent: Opvangtehuis ‘De Fontein’
  • Antwerpen: dagopvang ’t Vlot en in ’t Café
 • Zusterprojecten in Brussel en Wallonië
  • Punt 32: onthaal voor daklozen te Brussel
  • Caritas Secours: van voedselbedeling tot nachtpatrouilles

Download hier de pdf