Caritas Hulpbetoon Info 31

Caritas Hulpbetoon Info 32

Editoriaal: Solidariteit

De volgende weken zal u heel wat post in de brievenbus krijgen, waarin partijen u zullen uitleggen, welke plannen zij met ons land, met onze regio en met Europa hebben. Het is goed om plannen te maken, om de toekomst vorm te geven. We hopen dat in deze vele goed-nieuws-shows de armoedeproblematiek niet vergeten wordt, en dat al degenen die de trein van de samenleving gemist hebben, niet opzij gezet worden met de boodschap dat het hun eigen luie schuld is. Want dat is het niet.

We vragen vandaag, en naar jaarlijkse gewoonte, met dit schrijven uw aandacht voor mensen waarvoor toekomstdromen er heel anders uitzien en die zich laten samenvatten in de vraag: hoe halen we het einde van de maand, en wat zullen we morgen onze kinderen te eten kunnen voorzetten ? De kwetsbaarheid voor mensen kan zo groot worden, dat ze er zelf niet meer in slagen om het hoofd boven water te houden. Maar een klein duwtje kan wonderen doen.

Met Caritas Hulpbetoon trachten we dat ook in praktijk te brengen: met kleine stapjes, maar gestaag bieden we kansen aan kwetsbare mensen om hun leven na een tegenslag terug in handen te nemen en op de rails te zetten. Als je al in een kwetsbare situatie zit, kan één tegenslag immers al te gemakkelijk een sneeuwbaleffect hebben dat kan leiden tot onoverkoombare financiële problemen.

“Afwijzing en uitsluiting bieden geen oplossing. Alleen in verbondenheid en solidariteit kunnen we het tij keren.” (paus Franciscus)

Via de Crisisfondswerking geven we deze mensen een duw in de rug, en de kans op een nieuwe start. De crisisfondswerking vormt daarmee een hoeksteen van de werking van Caritas Hulpbetoon. En ze maakt dan ook jaarlijks het voorwerp uit van één van onze steunoproepen waarmee we bij u aankloppen.

We hebben uw steun immers broodnodig, om onze werking blijvend mogelijk te maken én om ze verder te blijven uitbouwen. Uw gift laat ons toe mensen die door brute pech kopje onder dreigen te gaan, in staat te stellen om toch het hoofd boven water te houden, en zo de hoop te zien weerkeren op een meer rooskleurige toekomst! Laten we niet toegeven aan een cultuur van onverschilligheid, maar blijven opteren voor verbondenheid.

Mogen we ook ditmaal opnieuw op U rekenen? Van harte dank!

Inhoud

  • Crisisfondswerking in de kijker

Download hier de pdf