CH Info 4

Caritas Hulpbetoon Info 4

Editoriaal: Verwarming is een basisrecht

De dagen worden langer, de lente breekt door, en hopelijk kunnen we de koude van de wintertijd achter ons laten en genieten van een warm voorjaar.

Toch heeft de winter zijn sporen nagelaten, ook in de verwarmingsfacturen die meestal in het voorjaar worden aangepast, en die alweer zullen stijgen. De energieprijzen breken record na record en zijn nog nooit zo hoog geweest.

Dat voelen we als consument allemaal, wanneer de energiefactuur in de bus valt, maar voor wie nu al de eindjes aan elkaar moet knopen, hangt een dreigende nieuwe verhoging als een zwaard van Damocles boven het hoofd.

Statistieken geven onomstotelijk aan dat steeds meer mensen er niet in slagen hun energiekosten nog te betalen. Voor gas en elektriciteit wordt dan nog een budgetmeter geplaatst, voor water bestaat er vooralsnog geen sluitend systeem en hangt veel af van de watermaatschappij.

Terwijl hiervoor op politiek vlak dringend een oplossing dient uitgewerkt te worden, willen we met onze lente-oproep toch proberen ondertussen mensen in armoede dat duwtje in de rug te geven dat hen moet toelaten om, via de sociale diensten en organisaties die hen begeleiden, voor zichzelf en hun gezin over voldoende elektriciteit, verwarming en water te kunnen beschikken om menswaardig te kunnen wonen.

Een warme oproep, om warmte te delen met mensen, gezinnen en kinderen die anders ook volgende winter in de kou zullen blijven staan omdat ook de energierekening voor een bescheiden verwarmingskachel dermate gestegen is dat ze onbetaalbaar dreigt te worden.

Bij voorbaat van harte dank!