CH Info 41

Caritas Hulpbetoon Info 41

Beste schenker,
Voor het eerst in bijna anderhalf jaar lijkt het normale leven te hernemen, en lijkt de vaccinatiecampagne vruchten af te werpen. Hopelijk wordt het voor ieder van u een mooie zomer ! Corona heeft onze samenleving zwaar op de proef gesteld. We tellen meer dan 25.000 doden en de crisis heeft in vele gezinnen diepe wonden geslagen. Wie het al moeilijk had, kreeg het vaak nog zwaarder te verduren. Dat is zeker ook het geval voor gezinnen met kinderen, die in een situatie van armoede leven. In deze CH-info vragen we daarom uw aandacht voor gezinsondersteuning.

Opvoeden en opgroeien zijn al nooit vanzelfsprekend, en zeker in situaties van armoede worden ouders met extra uitdagingen en moeilijkheden geconfronteerd. Hen succesvol ondersteunen, vraagt een geïntegreerde aanpak: werken aan het (mentaal) welzijn van ouders en kinderen, maar ook de ouders erkennen en bevestigen in hun rol als ouder. Maar ook krachtgericht werken, om hen een positief toekomstbeeld te blijven bieden.

En soms is er daarbij ook nood aan materiële ondersteuning: met Caritas Hulpbetoon komen we dan o.m. tussen voor een basisuitzet, voor kinderspullen, voor huurwaarborgen. Op de volgende pagina’s brengen we getuigenissen van enkele organisaties die werken rond gezinsondersteuning, en waar Caritas Hulpbetoon mee samenwerkt.

Zoals steeds proberen we met kleine, gerichte tussenkomsten mensen perspectief te bieden. Kansen geven aan kwetsbare ouders om hun leven na een tegenslag terug in handen te nemen.

Om die werking mogelijk te blijven maken, kloppen we ook ditmaal weer aan bij u: we hebben uw steun immers heel erg nodig: uw trouwe gift laat ons toe gezinnen in armoede te helpen en mensen in staat te stellen om het hoofd boven water te houden, en zo de hoop te zien weerkeren op een meer rooskleurige toekomst. Ook kinderen (en ouders) in armoede hebben recht op dromen en verwachtingen.

Mogen we ook nu weer op U rekenen ? Van harte dank !

Inhoud

  • Gezinsondersteuning meer dan broodnodig
  • Caritas Hulpbetoon steunt gezinsondersteuning
  • Elegast
  • O'Casa
  • De Zeshoek
  • Tangram
  • De Wissel
  • Webinar Gezinvol Ondersteunen
  • Bedankt voor uw steun

Download hier de pdf