CH Info 4

Caritas Hulpbetoon Info 5

Editoriaal

Dankzij uw steun slaagde Caritas Hulpbetoon vzw er de voorbije jaren in om een brede waaier van concrete noden te lenigen in de welzijns- en gezondheidszorg. Vorig jaar werden campagnes opgezet rond de ondersteuning van organisaties die werken met vrijwilligers in de opvang van kansarmen, en in het kader van de opvang van daklozen. Daarnaast bleef ook de ‘gewone’ ondersteuning van projecten doorlopen, en kon Caritas Hulpbetoon ook haar bijdrage leveren aan de actie SOS Opvang, een samenwerkingsverband met meerdere organisaties, waarbij tijdens de gure winterperiode overnachtingsmogelijkheden, opvang en begeleiding werden voorzien voor mensen zonder papieren en zonder onderdak. De eerste campagne van dit jaar had betrekking op de verstikkende impact van de gestegen energiekosten voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Het ziet er niet naar uit dat de hulpvragen op korte tijd zullen afnemen. De crisis die onze samenleving nu al enkele jaren in haar greep houdt, blijft voortduren. Steeds meer mensen raken in ademnood, slagen er niet meer in de eindjes aan elkaar te knopen. En zijn op zoek naar hulp. Tegelijkertijd merken we ook aan de inkomstenzijde het effect van de crisis. Ook onze schenkers voelen immers de impact van de crisis. Toch hebben we uw gift meer dan ooit nodig. We hopen dan ook dat we op u kunnen blijven rekenen.

Deze Caritas Hulpbetoon INFO is niet gericht op één specifiek thema, maar op de globale werking van Caritas Hulpbetoon, voor de lopende projecten. Op de middenpagina’s stellen we ze kort aan u voor.

Met vriendelijke groet, en met herhaalde dank voor uw steun!

Inhoud

  • Lopende projecten Caritas Hulpbetoon in 2012
  • Overzicht projectwerking Caritas Hulpbetoon 2011
  • Overzicht oproepen Caritas Hulpbetoon 2011

Download hier de pdf