CH Info 7

Caritas Hulpbetoon Info 7

Editoriaal

Bij het jaareinde wensen we elkaar niet alleen een ‘Gelukkig Nieuwjaar’, maar ook een ‘Gezond 2013’. De waarde van gezondheid is immers nauwelijks te schatten. Je wordt je er pas echt van bewust als het minder gaat, als je zelf ziek wordt.

De waarde van gezondheid is ook financieel niet te schatten. Armoede maakt ziek – door slechte en eenzijdige voeding, door ongezonde woonomstandigheden, door uitgesteld doktersbezoek… Mensen in armoede hebben ook meer kans op chronische ziekten, zoals astma of chronische bronchitis. Een gezond leven is vaak onbereikbaar duur. Die boodschap kwamen we ook geregeld tegen op onze ontmoetingsdag, die we op 4 december ll. met de verschillende Caritasorganisaties van België in Leuven opzetten onder de titel ‘Gezond en Wel ?’U leest er meer over in het vervolg van deze INFO.

Medische kosten nemen een grote hap uit de portemonnee. Bij chronische zieken keren deze kosten ook telkens terug. De maximumfactuur biedt zeker soelaas, maar dekt niet alle kosten. Zeker voor alleenstaande ouders die met een vervangingsinkomen moeten rondkomen, blijft de eigen inspanning zwaar.

Met de laatste projectoproep van dit jaar willen we daarom precies deze groep alleenstaande ouders met chronisch zieke kinderen een riem onder hart steken, door tussen te komen in hun medische kosten. De crisis duwt deze mensen telkens weer dieper in de miserie. Het vergt kracht en doorzettingsvermogen om hiertegen te blijven vechten, om de moed en de hoop niet op te geven. Alle steun kan daarbij een reddingsboei blijken: als anderen mij willen helpen, wil ik er zelf ook blijven in geloven!

Beste Schenker, wellicht voelt u de crisis ook, en is ‘schenken’ allang niet meer: ‘delen van de overvloed’, maar betekent het ook voor uzelf keuzes maken. ‘Geven tot het pijn doet, noemde Moeder Theresa het. Maar toch vragen we u uitdrukkelijk om niet te besparen op uw bijdrage voor mensen in armoede. Voor hen gaat het niet enkel om financiële steun, maar ook om waardering en om het doorbreken van eenzaamheid en verlatenheid.

Mogen wij ook nu weer op u rekenen? Van harte dank bij voorbaat!

Inhoud

  • Ontmoetingsdag Gezond en Wel? 80 jaar Caritas
  • Bezoek van Prinses Astrid

Download hier de pdf